Příloha k usnesení č. 14-74-2020_Zásady pro odměňování ředitelů PO