Příloha k usn. ZM č. 40-17-2021_DSO_Svazková škola_STANOVY