Příloha k usn. ZM č. 12-17-2021_Příspěvky spolkům_2022