Navigace

Obsah

V roce 2016 jsme upravili harmonogram vydávání Zpravodaje tak, abyste jej dostávali vždy ve stejnou dobu - měli byste jej nacházet ve svých schránkách o prvním víkendu kalendářního měsíce, pro který je vydáván - Zpravodaj vychází 1. pátek v měsíci, není-li stanoveno jinak  

Termíny uzávěrek pro rok 2018 jsou následující

pondělí 16. dubna (vydání 272, květen - vyjde 4. května)
pondělí 14. května (vydání 273, červen - vyjde 8. června)
pondělí 11. června (vydání 274, červenec - vyjde 6. července)
pondělí 13. srpna (vydání 276, září - vyjde 7. září)
pondělí 17. září (vydání 277, říjen - vyjde 12. října)
pondělí 22. října (vydání 278, listopad - vyjde 16. listopadu)
pondělí 19. listopadu (vydání 279, prosinec - vyjde 14. prosince)
 

Termíny uzávěrek pro rok 2019 jsou následující

pondělí 14. ledna (vydání 280/281, leden-únor - vyjde 8. února)
pondělí 11. února (vydání 282, březen - vyjde 8. března)
středa 13. března (vydání 283, duben - vyjde 5. dubna)
středa 18. dubna (vydání 284, květen - vyjde 10. května)
středa 15. května (vydání 285, červen - vyjde 7. června)
středa 19. června (vydání 286, červenec - vyjde 12. července)
 

Čas uzávěrky je vždy v 18 hodin

Změna vyhrazena.

Příspěvky i nadále posílejte elektronicky na zpravodaj@mnisek.cz (objednávky inzerce na inzerce@mnisek.cz), poštou na adresu městského úřadu, případně je můžete osobně doručit na podatelnu na městském úřadě.

Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků

Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků ve Zpravodaji městečka pod Skalkou schválila Rada města dne 2. března 2016 (viz zápis z jednání RM).

  1. Délka jednoho příspěvku nepřekročí 2 200 znaků včetně mezer. Může ho doplnit 1 fotografie (rozlišení 300 dpi a více). Příspěvek musí být podepsán plným jménem autora.Redakce může publikované příspěvky upravit a krátit. O zveřejnění více příspěvků stejného autora rozhoduje redaktor.
  2. S výjimkou názorových příspěvků zastupitelů nevzniká na zveřejnění zaslaných příspěvků právní nárok. O výběru textů ke zveřejnění rozhoduje redaktor.
  3. Příspěvky, které nebudou z důvodu velkého množství došlých materiálů otišteny, mohou být zveřejněny na webových stránkách města Mníšek pod Brdy Zprávy z Mnisku. Redaktor nemusí zveřejnit na webu neotištěné příspěvky omezené časové platnosti.

 

Pravidla pro vydávání Zpravodaje městečka pod Skalkou, schválená Radou města ze dne 13. 11. 2017 jsou v plném znění níže.


Redakční rada - aktuální složení, zápisy z jednání

 

Pravidla pro vydávání Zpravodaje zde ke stažení


Redakční rada a redakce Zpravodaje