Obsah

Stránka

  • 1

Stěhujete se?

Co dělat při změně adresy trvalého pobytu ...

Při každé změně trvalého pobytu, i v rámci obce, se musíte nejdříve dostavit na městský úřad ve městě, kam se stěhujete, kde vyplníte „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“. Tento lístek se vyplňuje jednotlivě pro každou osobu, která mění adresu trvalého pobytu, tedy i pro děti mladší 15-ti let. V bývalém bydlišti se neodhlašujete.

S sebou si vezmete pouze občanský průkaz, pro děti mladší 15-ti let, které nemají občanský průkaz, originál rodného listu. Pokud máte občanský průkaz neplatný, musíte mít s sebou ještě jeden doklad, kterým prokážete svoji totožnost – např. řidičský průkaz, cestovní pas, originál rodného listu. Dále zaplatíte správní poplatek 50,- Kč, a to pouze za osobu starší 15-ti let. Jestliže se stěhujete do pronájmu, musíte mít také s sebou nájemní smlouvu.

Na úřadě Vám bude odstřižen roh občanského průkazu a obdržíte také potvrzení o změně adresy trvalého pobytu. Změna adresy bude zapsána do Informačního systému evidence obyvatel.

Teprve nyní si budete moci jít požádat o vydání nového občanského průkazu a dalších dokladů, stejně jako budete moci ohlásit změnu adresy na další instituce.  Informace, kam a co je třeba nahlásit, Vám rádi sdělíme.


3. 1. 2017 Zobrazit méně

Vyhledávání v životních situacích a činnostech úřadů

Kam se mohou občané obrátit o radu či informace?

23. 2. 2009 Zobrazit více

Stránka

  • 1