Část Rymaně bude průjezdná pouze jedním pruhem (od 8. 7.)

V pondělí 8. července začnou práce na stavbě s názvem „Výměna vodovodu Rymaně LT 100 za PE-RC HD 125 včetně přepojení 10 ks přípojek směr Kamenné„.

Celková přibližná pracovního místa je 300 metrů.
Pracovní úseky budou postupovat po 100 metrech. Zahajuje se úsekem ze směru od Hladového vrchu.
Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 2208/16, 2208/17, 2208/18, 2208/19, 2208/20, 2208/21, 2208/3, 2208/5, 2208/6 v k. ú. Mníšek pod Brdy a 407/2 v k. ú. Rymaně.
Práce by měly být dokončeny pravděpodobně do 4. srpna.

Situační plán stavby

Dopravní omezení
V úsecích, kde budou zrovna probíhat stavební práce, bude silnice průjezdná střídavě pouze jedním pruhem a provoz bude řízen semafory.

Investorem je město Mníšek pod Brdy, stavbu bude provádět společnost 1. SčV, a. s.
Zodpovědnou osobou je Pavel Včelák, tel.: 602 145 449.

Práce na výměně vodovodu a přípojkách začaly 8. července v těchto místech
Skončit by měly 4. srpna v těchto místech

Rekonstrukce silnice od 5. srpna
Po ukončení výměny vodovodu bude následovat rekonstrukce komunikace silnice III/11627, realizovaná správcem této komunikace, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

  • V 1. etapě bude probíhat rekonstrukce komunikace od křižovatky se silnicí III/1025 (Čisovická, od křížku) až po železniční trať.
  • Potom se práce přesunou od železniční tratě směrem na Zahořany a Novou Ves pod Pleší.

O přesných termínech bude včas informovat.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content