11122-2021_PŘERUŠENÍ_ŘÍZENÍ_O_ODSTRANĚNÍ_STAVBY-_PODÁNA_ŽÁDO