11050-2020_Společné_územní_a_stavební_řízení-oznámení_o_zahá