106_Záznam o poskytnutí informace_2020_23_anonymizováno