Navigace

Obsah

Zpět

Zpracování studie Nové radnice městského úřadu v Mníšku pod Brdy

Část I. - Soutěžní podklady, pokyny pro uchazeče

Část I. - Soutěžní podklady, pokyny pro uchazeče - přílohy

Část II. - Soutěžní podklady, požadavky zadavatele

 

Doplňující informace ze dne 21.12.2017 ke sjednání nesouladu v Části I. - Soutěžní podklady, pokyny pro uchazeče  mezi čl. 22.2. Místo a lhůta na předkládání nabídek a článkem 6. Časový harmonogram. - Termín pro předložení nabídek a otevírání obálek je shodný v obou dvou článcích k datu 5.3.2018 (pondělí). Hodina zůstává nezměněna. 


Doplňující informace ze dne 3.1.2018 -

Příloha č. 3 - Katastrální mapa - Městský úřad Obora

Dotčené pozemky - p.č. 13/1, p.č. 13/2, p.č. 13/3, p.č. 16/2, p.č. 1263, p.č. 1264/2, p.č. 1266/2, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Zastavitelnost pozemků najdete na následujícím odkaze k územnímu plánu: obcan/samosprava-mesta/uzemni-plan/

Podlažnost objektu Nové Radnice je ponechánana uchazečích. 

 

K realizaci se můžou využít veškeré uvedené pozemky tj. p.č.  13/1, 13/2, 13/3, 16/2, 1263, 1264/2, 1266/2, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Lze počítat s demolicí objektu p.č. 1265/3 a pozemek taktéž využít.

V návrhu nového územního plánu  se předpokládá úprava, aby korespondovala s řešeným územím. Koeficient zastavitelnosti není v tuto chvíli stanoven. Je nutno však počítat s limitem zastavitelnosti max. 50 %, vč. zpevněných ploch. 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15. 12. 2017

Datum sejmutí: 5. 3. 2018

Zodpovídá: Ing. Pavla Duchoňova

Zpět