Navigace

Obsah

Zpět

veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně ZŠ Mníšek pod Brdy"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně ZŠ Mníšek pod Brdy"

Krycí list nabídky

Smlouva o dílo

Výkaz výměr - vzduchotechnika

Výkaz výměr - architektonicko-stavební řešení

Projektová dokumentace

 

Doplňující informace ze dne 1.2.2018 - opravený výkaz výměr DOPLNĚNÝ O VYBETONOVÁNÍ NOVÝCH PODSTAVCŮ

Doplňující informace ze dne 6.2.2018 - Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 26. 2. 2018 do 11:00.

Doplňující informace ze dne 14.2.2018:

Do VV Architektonicko-stavební řešení byl doplněn popis položky na řádku č. 52 - Sádrokartonová ozn. S1 stěna okolo rozvodů VZT , 1,1x1,1 výšky 2,2, vč. penetrace, malby 2x ( celková plocha sadrokartonu = 8 m2 ), zakotveni do stěny
- Na řádku č. 53 opraveno chybné označení S1 na označení Z1
- Doplněn řádek č. 54 - Vybetonování betonových podpor pro jednotku VZT. Počet 3x, rozměr 1350x300x250, prostý beton C20/25, vč. penetračního natěru
- Ve VV Vzduchotechnika byla položka na řádku č. 33 uvedena do souladu s PD – výustky 0,56 x 0,25 – 20 ks
- Elektrorozvodna se nachází vedle strojovny VZT, v místnosti č.1.13. Je zde připraven jistič, na který je možno se napojit.
- Kalkulovat pouze začištění a vymalování těsného okolí prostupů.

  

Vyvěšeno: 16. 1. 2018

Datum sejmutí: 23. 2. 2018

Zodpovídá: Ing. Pavla Duchoňova

Zpět