Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje!

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje!Oprava Skaleckých kapliček pokračuje i v letošním roce. V průběhu podzimu roku 2016 bude opraveno dalších pět kapliček skaleckého areálu.

14. 9. 2016 Zobrazit více

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ, DOBŘÍŠSKÉ A ČÍSOVICKÉ

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ, DOBŘÍŠSKÉ A ČÍSOVICKÉPopis plánovaného projektu na páteřních komunikacích našeho města. Výstavba nových a oprava stávajících chodníků na ulicích Lhotecká, Dobříšská a část Čísovické.

IROP

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ A DOBŘÍŠSKÉ

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 18, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, byla dne 28.4.2016 podána žádost o dotaci na akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mníšku pod Brdy“. Předmětem projektu je modernizace stávajících a výstavba nových chodníků podél silnice II. a III. třídy - ulice Lhotecká, Dobříšská a část ulice Čísovická (za dálnicí). Řešený úsek má přibližnou celkovou délku 1,7 km. Předpokládané náklady na realizaci všech částí (chodníky Lhotecká, Dobříšská, přechody, osvětlení, Čísovická) jsou 5,4 mil. Kč.

Úsek ulice Dobříšská pro plánovaný chodník

Úsek ulice Dobříšská pro plánovaný chodník

Úsek ulice Lhotecká pro plánovaný chodník

Úsek ulice Lhotecká pro plánovaný chodník

 

Hlavním cílem je zajistit bezpečný pohyb pěších podél páteřních komunikací města (Lhotecká, Dobříšská a část Čísovické), které spojují vnitřní část města s jeho okrajovými částmi. Projekt umožní pěším bezpečný a bezbariérový pohyb po rekonstruovaném a zcela novém chodníku do centra města na zastávky veřejné hromadné dopravy (bus, PID) a zlepší přístup do mateřských a základních škol.  Zásadní problém, který bude realizací projektu odstraněn, je nedostatečná kvalita komunikací pro pěší v těchto, pro město důležitých lokalitách (Kvíkalka, Lipka, Lhotecká, Na Vrškách a další). S tím bezprostředně souvisí nedostatečná bezpečnost účastníků dopravy, tj. v tomto případě především chodců, ale také řidičů motorových prostředků, kteří do styku s chodci při běžném provozu přicházejí.

Realizace projektu zajistí zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravy. Pěší se budou moci bezpečně a bezbariérově pohybovat po zmodernizovaných a nových úsecích a budou se tak moci bezpečně přepravovat, tj. buď za vzděláním, prací, nebo službami. Všechny budované komunikace jsou přizpůsobeny pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace V případě přidělení dotačních prostředků je realizace akce plánována na konec roku 2016 a začátek roku 2017.

ROZSAH ŘEŠENÍ A JEDNOTLIVÉ ÚSEKY NAJDETE V NÍŽE VLOŽENÝCH SOUBORECH:

  • Součástí záměru je i prodloužení chodníku v ulici Čísovická a to identickým způsobem jako stávající úsek. Prodloužení je možné v současné době realizovat pouze k mostku, tj. v úseku, kde má město Mníšek pod Brdy zajištěn souhlas vlastníků.

 

Součástí projektu je i bezpečnostní audit, který podrobně popisuje rizika a řešení jednotlivých úseků komunikací.

Petr Digrin

IROP

 

 


2. 9. 2016 Zobrazit méně

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ - dokončen v roce 2015

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ - dokončen v roce 2015Projekt obsahuje revitalizaci městské zeleně v pěti územích na Mníšku. Konkrétně jde o zeleň a parky Pivovárky, Náměstí F.X. Svobody, Skalecké náměstí, park na Domovem a park u kulturního střediska.

7. 2. 2014 Zobrazit více

PROJEKT skupinového vodovodu BANĚ II - dokončen v květnu 2016

PROJEKT skupinového vodovodu BANĚ II - dokončen v květnu 2016Projekt skupinového vodovodního přivaděče BANĚ II se zpracovává od roku 2008 a navazuje na předchozí projekt přivaděče BANĚ. Projekt reaguje na potřebu regionu Mníšecko zajistit dostatečné a stabilní zásobování vodou.

31. 1. 2014 Zobrazit více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NOVÉM SÍDLIŠTI - II. etapa

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NOVÉM SÍDLIŠTI - II. etapaPro rok 2014 se připravuje menší oprava a rozšíření dětského hřiště na Novém sídlišti o další ze sady plánovaných herních prvků.

26. 12. 2013 Zobrazit více

PROJEKT vodovodu a odkanalizování Stříbrné Lhoty - stav v srpnu 2016

PROJEKT vodovodu a odkanalizování Stříbrné Lhoty - stav v srpnu 2016Výstavba obsahuje odkanalizování území Stříbrné Lhoty. Současně se stavbou kanalizace bude pokládán i nový vodovodní řad. Projekt byl zahájen v roce 2010.

25. 12. 2013 Zobrazit více

Projekt "Mníšek pod Brdy - rozšíření rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod" - dokončení projektu srpen 2016

Projekt "Mníšek pod Brdy - rozšíření rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod" - dokončení projektu srpen 2016Město Mníšek pod Brdy realizuje nový projekt intenzifikace ČOV pro 9.500 ekvivalentních obyvatel. Bez tohoto zařízení by město Mníšek nemohlo připojovat stávající ani nově budované nemovitosti.

31. 10. 2013 Zobrazit více

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI - aktualizace 2013

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI - aktualizace 2013Město Mníšek pod Brdy nechalo zpracovat v roce 2009 komplexní studii dopravního řešení na starém sídlišti. Realizace jednotlivých částí by měla započít v roce 2010. Návrh řeší většinu známých problémů dopravy na staráku.

24. 10. 2013 Zobrazit více

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné) - projekt ukončen v červnu 2013

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné) - projekt ukončen v červnu 2013Hlavní etapa obsahuje odkanalizování území v Kamenném (pod penzionem "U Kožíšků"). Projekt byl ukončen odkanalizováním Rymaně v roce 2013.

22. 8. 2013 Zobrazit více

STUDIE ŘEŠENÍ PŘEDZÁMČÍ - stav v září 2010

STUDIE ŘEŠENÍ PŘEDZÁMČÍ - stav v září 2010Komplexní studie využití prostory "předzámčí", zpracovávaná městem v letech 2009 a 2010.

11. 9. 2010 Zobrazit více

Stránka

  • 1