Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 96 ze dne 29.1.2018

usnesení ke stažení zde

 

Přítomni:      starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

         radní:                                     David Řehoř, MBA

 

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

 Omluveny:  radní:                                    Bc. Marie Šretrová

        radní:                                    Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

 

Usnesení č. 1-96/2018

RM schvaluje program jednání rady města č. 96 dne 29.1.2018

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Rozpočtové opatření narovnává rozpočet podle skutečného čerpání za rok 2017.

Usnesení č. 2-96/2018

RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2017

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

Daniela Páterová                                                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

místostarostka                                                           starosta

Vyvěšeno: 2. 2. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět