Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 92 ze dne 20.12. 2017 - anonymizováno

Usnesení ke stažení zde

Přítomni:      starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

        radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

 

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

 Omluveni:   radní:                                    Bc. Marie Šretrová

        radní:                                    David Řehoř, MBA

 

                         

Usnesení č. 1-92/2017

RM schvaluje program pro jednání rady č. 92 dne 20. 12. 2017.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-92/2017

RM v návaznosti na usnesení RM č. 37-89/2017 schvaluje navýšení odměny ředitelce základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 886, paní Mgr. Marcele Krákorové za 2. pololetí 2017 ve výši dle návrhu z důvodu upraveného rozpočtu NIV.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

Daniela Páterová                                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                 místostarostka                                                         starosta

 

Vyvěšeno: 4. 1. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět