Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 81 ze dne 28. 6. 2017

Usnesení ke stažení zde

 Přítomni:     starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

                      radní:                                     David Řehoř, MBA            

         radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

 

Omluvena:   radní:                                     Bc. Marie Šretrová

 

        tajemnice:                             Věra Landová

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-81/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 81 dne 28. 6. 2017.

PRO:   4          PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

OKS

 

Usnesení č. 2-81/2017

RM schvaluje návrh komise pro hodnocení nabídek, přiděluje veřejnou zakázku malého rozsahu Nákup učebnic a pracovních sešitů pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, firmě: Mgr. Aleš Havlík, Světelská 384, 460 08 Liberec, IČO: 61568236, DIČ: CZ6210170879 za nabídkovou cenu: 573 696,50 Kč včetně DPH a pověřuje Mgr. Michaelu Pažoutovou, ředitelku školy, zajištěním potřebných kroků k realizaci VZMR.

PRO: 4          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 3-81/2017
RM souhlasí s udělením výjimky z opatření obecné povahy č. 1/2016 o stavební
uzávěře v lokalitě Pod Štítkem pro průzkumný vrt a následnou stavbu studny na
pozemku č. parc. 1661/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO: 3          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 1

 

Usnesení č. 4-81/2017

Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o navýšení jednoho pracovního místa na Sběrném dvoře Mníšek pod Brdy a to o místo jednoho zaměstnance na hlavní pracovní poměr ve výši jednoho pracovního úvazku s účinností po dohodě, nejlépe od 1.8.2017 na dobu určitou jednoho roku.
PRO: 4          PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                       místostarostka                                                       starosta

Vyvěšeno: 4. 7. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět