Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 69 ze dne 30.1.2017 (anonymizováno)

scan usnesení ke stažení zde

 

 Přítomni:       starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:                     Daniela Páterová      

                        radní:                                     Bc. Marie Šretrová

                        radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

                        radní:                                     David Řehoř, MBA (později)

                         

                        tajemnice:                             Věra Landová

           zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 1-69/2017

RM schvaluje program na jednání rady města č. 69 dne 30. 1. 2017.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-69/2017

RM revokuje usnesení rady města č. 17-64/2016 o výběru úklidové firmy na prostory městské knihovny a souhlasí s výběrem firmy Patrik Hošek.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-69/2017

RM souhlasí s přijetím dotace na poskytování sociálních služeb v rámci dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017.

RM souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2017, evidenční číslo smlouvy poskytovatele S-0106/SOC/2017 včetně Přílohy č. 1 (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby) a Smlouvy o pověření k poskytován í služby obecného hospodářského zájmu číslo S-16662/SOC/2016, mezi Středočeským krajem
a Domovem pro seniory Pod Skalkou.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Přišel pan Řehoř v 17:20 (přítomno 5 radních)

 

Usnesení č. 4-69/2017

RM souhlasí s přidělením soc. bydlení na Hladovém Vrchu předem vybranému zájemci panu J. T. na dobu určitou, na dobu půl roku.

RM pověřuje odbor OSMI vyvěšením záměru na úřední desce.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

 

Usnesení č. 5-69/2017

RM souhlasí s vypracováním statického výpočtu a posouzení nosné konstrukce objektu tělocvičny dle předložené cenové nabídky ve variantě 1.

Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-69/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením dodatku č. 1 SOD ze dne 2.1.2017 na akci "Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy" a pověřuje starostu jeho podpisem.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-69/2017

RM schvaluje uzavření smlouvy o partnerství s Obcí Zahořany na výstavbu kontejnerových tříd a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-69/2017

RM schvaluje návrh rozpočtu Města na rok 2017, včetně příloh, důvodové zprávy a rozpočtového výhledu. Rozpočet předkládá ke schválení do ZM.

PRO: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

 

Daniela Páterová                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka                                                      starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 7. 2. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět