Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 55 ze dne 3.8.2016 - anonymizováno

Usnesení ke stažení zde

 Přítomni:       starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                        místostarostka:           Daniela Páterová                                          

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová /později/

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová /později/

                                                  

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 1-55/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 55 dne 27.7.2016.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

OKS

           

Usnesení č. 2-55/2016

RM souhlasí s poskytnutí příspěvku Kč 15.000,- Kč do Účelového fondu mníšeckého regionu na odstřel prasete divokého.

PRO: 3                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

V 16:38 se dostavila radní Šretrová.

 

Usnesení č. 3-55/2016

RM souhlasí s tím, že prezentace volebních stran, vztahující se ke krajským volbám, bude možno umisťovat do tržní zóny a v zelených plochách náměstí F. X. Svobody. Současně budou platit ostatní podmínky dle OZV č. 2/2003 Města Mníšek pod Brdy O místních poplatcích“.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

OSMI

 

Usnesení č. 4-55/2016

RM souhlasí s vypsáním Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Odstranění havárie kanalizace ZŠ Komenského 420, přeložka“

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-55/2016

RM jmenuje výběrovou komisi pro otevírání a hodnocení došlých nabídek na akci „Odstranění havárie kanalizace ZŠ Komenského 420, přeložka“ ve složení:

Vlastimil Kožíšek, Miroslav Běhoun, Ing. Petr Digrin, Ph.D., Ing. Pavla Duchoňová, Ing. Josef Vítek.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-55/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu: „Zkapacitnění Základní školy Komenského 420, Mníšek pod Brdy – pořízení kontejnerů pro zřízení dvou tříd základní školy včetně zázemí“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

V 17:09 hod se dostavila radní Slavíková - přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 7-55/2016

RM bere na vědomí dokument - Stavebně technický průzkum objektu ubytovny Na Oboře 880 v Mníšku pod Brdy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Tajemnice

 

 

Usnesení č. 8-55/2016

RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 13.7.2016.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-55/2016

RM bere na vědomí zdůvodnění zhoršeného hospodářského výsledku v Domově pro seniory

v 1. pololetí 2016.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-55/2016

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro školství a vzdělávání ze dne 9.6.2016.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-54/2016
RM bere na vědomí písemnost ČŠI č.j. ČŠIS-1967/16-S Výsledky šetření stížnosti.
Případná opravná opatření budou zapracována do kritérií pro přijímání dětí do MŠ.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-55/2016

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 6 v č.p. 555 ul. Rudé armády předem vybranému zájemci panu M. H., na dobu určitou, po dobu výkonu pracovního poměru strážníka MP Mníšek pod Brdy.

PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 12. 8. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět