Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 52 ze dne 1.7.2016

Usnesení ke stažení zde

Přítomni:

místostarostka:           Daniela Páterová                  

radní:                          Bc. Marie Šretrová

radní:                          Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.               

tajemnice:                  Věra Landová                             

zapisovatelka:             Jaroslava Svitálková  

 

omluveni:                   Ing. Petr Digrin Ph.D.,            Mgr. Šárka Slavíková Klímová

           

 

Usnesení č. 1-52/2016

RM schvaluje program na jednání rady města č. 52 dne 1.7.2016.

PRO: 3             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-52/2016

Rada města schvaluje vypsání Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci „Realizace dětského hřiště v lokalitě Nové Sídliště v Mníšku pod Brdy“.

PRO 3              PROTI 0           ZDRŽEL SE 0

 

 

 

 Ing. Hana Kotoučová Ph.D.                                 Daniela Páterová

           radní                                                             místostarostka                                                        

Vyvěšeno: 25. 7. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět