Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 45 ze dne 19.4.2016

usnesení ke stažení zde

 

 Přítomni:      místostarostka:           Daniela Páterová

          starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                      

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová (omluvena)

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová (omluvena)

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                              

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-45/2016

RM schvaluje program zasedání rady města č. 45 ze dne 19.4.2016.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 2-45/2016

RM na základě poptávkového řízení schvaluje výběr dodavatele služeb dotačního managementu pro akci "Výstavba chodníků v ulici Lhotecká a Dobříšská, Mníšek pod Brdy". RM pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem, společností CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s..

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 3-45/2016

RM souhlasí s podáním projektu "Výstavba chodníků v ulici Lhotecká a Dobříšská, Mníšek pod Brdy" v rámci programů IROP.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 4-45/2016

RM souhlasí se zadávací dokumentací pro dodávku úvěru na investiční akci města "Výstavba školního pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy". RM souhlasí s vyhlášením soutěže.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 5-45/2016

RM souhlasí s realizací poptávky na konsolidaci současných úvěrů města.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 6-45/2016

RM souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení na dodávku služby zajištění výběrového řízení na investiční akci města "Výstavba školního pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy - stavební práce".

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

OSMI

 

Usnesení č. 7-45/2016

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti strpění a umístění stavby a práva stezky a cesty na pozemcích č.parc. 1314/2, 2890/18, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a EuroMart PR, s.r.o.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 8-45/2016

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro plánovanou Výstavbu školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 9-45/2016

Rada města bere na vědomí vyjádření statika k provedení konstrukce ŽB štítových rámů u novostavby tělocvičny při ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy na základě provedeného geodetického zaměření a souhlasí s navrženým řešením v případě, že dodavatel nepředloží návrh, který bude dostatečně řešit nápravu tohoto rámu.

PRO 3            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 22. 4. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět