Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 43 ze dne 21.3.2016

ke stažení zde

 

 Přítomni:       místostarostka:           Daniela Páterová

           starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                      

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová (omluvena)

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                              

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

Usnesení č. 1-43/2016

RM schvaluje program zasedání rady města č. 43 ze dne 21. 3.2016.

PRO 4            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 2-43/2016

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.1.2016 se společností Santis s.r.o. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

PRO 4            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 3-43/2016

RM bere na vědomí Zápis ze zasedání FV č. 9 ze dne 2.3.2016.

PRO 4            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 4-43/2016

Rada města schvaluje program zasedání ZM č.12.

PRO 4            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 5-43/2016

RM projednala kalkulaci vodného a stočného pro rok 2016 – výše vodného 45,02Kč/m3 bez DPH a výše stočného 32,30Kč/m3 bez DPH.

RM postupuje návrh kalkulace vodného a stočného k projednání a schválení do zastupitelstva města.

PRO 4            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

OSMI

 

Usnesení č. 6-43/2016

RM z došlých nabídek poptávkového řízení na akci „Oprava venkovního schodiště“ V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod Brdy, č. parc. 1267/2 vybírá nabídku firmy OK-BE spol. s r.o..

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou OK-BE spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 4            PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 30. 3. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět