Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 37 ze dne 27.1.2016

Usnesení ke stažení zde

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                      

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová (omluvena)

                        místostarostka:           Daniela Páterová (omluvena)

                          

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

 

Usnesení č. 1-37/2016

RM schvaluje program zasedání rady města č. 37 ze dne 27.1.2016.

PRO    3          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 2-37/2016
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY A ŠATEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY č.p. 420“ z programu FROM Středočeského kraje pro rok 2016. Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancování této akce a to ve výši minimálně 5% z uznatelných nákladů.

PRO    3          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 3-37/2016

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „REKONSTRUKCE SKALECKÝCH KAPLIČEK“ z fondu Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje pro rok 2016. Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancování této akce a to ve výši minimálně 5%
z uznatelných nákladů.

PRO    3          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

ZŠ Komenského 886 připravila  žádost o dotaci na Kraj na primární prevenci. Předpokládaná částka projektu je 25.000,- Kč. Projekt na 2 roky.

Usnesení č. 4-37/2016

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci/projekt „Vzájemně se respektujeme“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

PRO    3          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

ZŠ Komenského 420 rovněž podává žádost o dotaci na Kraj na primární prevenci.

Usnesení č. 5-37/2016

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ Prevence pro zdraví a životní styl žáků“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.“

PRO    3          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 6-37/2016

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HŘISTE“ z programu MŠMT pro rok 2016 pro Fotbalový klub Mníšek pod Brdy.
Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancování této akce v roce 2016 ve výši vlastních prostředků projektu.

PRO    3          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

 

 

 

Bc. Marie Šretrová                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                              radní                                                              starosta

Vyvěšeno: 2. 2. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět