Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 36 ze dne 20.1.2016

Usnesení ke stažení zde

 Přítomni:      místostarostka:           Daniela Páterová

          starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.                      

                        radní:                          Bc. Marie Šretrová

                        radní:                          Ing. Hana Kotoučová

                        radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová (omluvena)

 

                        tajemnice:                   Věra Landová                              

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-36/2016

RM schvaluje program zasedání rady města č. 36 ze dne 20.1.2016.

PRO    4          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

OSMI

 

Usnesení č. 2-36/2016

RM souhlasí s předloženou PD pro stavební povolení na stavbu ATS Staré sídliště na pozemku č. parc. 1267/5  k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO    4          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 3-36/2016

RM souhlasí s objednáním koordinační činnosti projektových prací na stavbě Pavilonu ZŠ Komenského 420 u společnosti HK spol. s r.o. a to do max. výše 90 tis. Kč.

RM pověřuje starostu podepsáním objednávky.

PRO    4          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 4-36/2016

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro školství a vzdělávání ze dne 8.12.2015.

PRO    4          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 5-36/2016

RM bere na vědomí Vyjádření MŠMT k tématu zápisu dětí do ZŠ.

PRO    4          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

OKS

 

Usnesení č. 6-36/2016

RM bere na vědomí Zápis č. 7 ze zasedání KV ze dne 9.12.2015.

PRO    4          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 7-36/2016

RM bere na vědomí Protokol o kontrole investiční zakázky „Stavební úpravy v MŠ EDEN“ a Protokol o kontrole investiční zakázky „Rozšíření kapacity ZŠ Komenského 420“.

PRO    4          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Tajemnice

 

Usnesení č. 8-36/2016

RM bere na vědomí upřesnění nákladů spojených s plánovaným přijetím 7. strážníka Městské policie Mníšek pod Brdy od 1.7.2016.

PRO    4          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 9-36/2016

RM bere na vědomí informaci společnosti M.C.Triton spol. s r.o. výzvě k předkládání žádostí o podporu z EU fondů v oblasti Efektivní veřejná správa.

PRO    4          PROTI 0          ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 10-36/2016

RM schvaluje RO č. 9/2015.

PRO 4            PROTI 0          ZDRŽEL SE 0          

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 27. 1. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět