Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 26 ze dne 7.9.2015

 zde ke stažení

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

         místostarostka:           Daniela Páterová                 

         radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                       radní:                          Bc. Marie Šretrová

                       radní:                           Ing. Hana Kotoučová

 

                        zapsala tajemnice:                 Věra Landová

 

 

Usnesení č. 1-26/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšku pod Brdy č. 26 na zasedání
dne 7. 9. 2015

Pro 5               Proti 0            Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 2-26/2015

RM dle zákona č. 137/2006 Sb.,   na základě doporučení hodnotící komise výběrového řízení Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420,  vybírá vítězem soutěže  - společnost Profistav Litomyšl s.r.o.

RM pověřuje starostu podpisem SOD

PRO 4 PROTI 0         ZDRŽELI SE 1.

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 16. 9. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět