Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 23 ze dne 17.8.2015

ke stažení zde

 

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                       místostarostka:           Daniela Páterová

          radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                      

Omluveny Bc. Marie Šretrová a ing. Hana Kotoučová

                                       

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-23/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 23 na jednání dne 17.8.2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 2-23/2015

RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno: 28. 8. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět