Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy č. 20, konané dne 27.7.2015

Usnesení ke stažení zde

 Přítomni:      starosta:                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                       místostarostka:           Daniela Páterová

          radní:                          Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                   

                        tajemnice:                   Věra Landová                                    

                        zapisovatelka:            Jaroslava Svitálková

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 1-20/2015

RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšek pod Brdy na jednání dne 27.7.2015.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 2-20/2015

RM ruší dle § 84 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vypsanou výzvu k podání nabídek  na zakázku "Přístavba tělocvičny a šatem, ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“.

Pro 3               Proti 0             Zdržel se 0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                          místostarosta                                                         starosta

 

Vyvěšeno: 3. 8. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět