Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 6 ze dne 19.1.2015

ke stažení zde

 

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D. (od 17:40)
                        místostarostka: Daniela Páterová

          radní: Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní: Bc. Marie Šretrová     

           radní: Ing. Hana Kotoučová

                                      

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-6/2015

RM schvaluje program 6. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 19.1.2015.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Příchod pana starosty v 17:40 hod

Usnesení č. 2-6/2015

RM volí do školské rady Základní školy Komenského 420, 25210 Mníšek pod Brdy druhého zástupce za zřizovatele školy, a to paní Bc. Miroslavu Vlčkovou.

Pro: 3              Proti:   2          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-6/2015

RM schvaluje Směrnici č. 1/2015 Městské policie Mníšek pod Brdy pro manipulaci se zbraněmi drženými na základě zbrojní licence dle zákona 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

Usnesení č. 4-6/2015

RM souhlasí s ustanovením strážníka Tomáše Grusze, sl. Č. 1114 do funkce zbrojíře s účinností od 1.2.2015.

Pro 5               Proti 0             Zdržel se 0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

  místostarosta                                                           starosta

Vyvěšeno: 22. 1. 2015

Datum sejmutí: 7. 2. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět