Obsah

Zpět

Usnesení rady města č. 4 ze dne 2.1.2015

ke stažení zde

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarostka: Daniela Páterová

          radní: Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                        radní: Ing. Hana Kotoučová

                        radní: Bc. Marie Šretrová (omluvena)                            

 

Usnesení č. 1-4/2015

RM schvaluje program 4. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 2.1.2015.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-4/2015

RM souhlasí s textem dokumentu č.j. MMpB-OKS/1/15-1/2015-Nav: Vyjádřením (námitky) Města Mníšek pod Brdy k záměru „Zařízení pro výrobu slévárenských a desoxidačních slitin hliníku“, na základě oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 1.12.2014, č.j. 164866/2014/KUSK OŽP/Dur.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

  místostarosta                                                           starosta

 

Pozn. hlasování opraveno po upozornění KV dne 20.8.2015 (písařská chyba).

Vyvěšeno: 20. 1. 2015

Datum sejmutí: 5. 2. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět