Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 99 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 13.1.2010

 Přítomni 4 radní

 
 
ORG
 
Usnesení č. 1-99/2010
RM po představení schvaluje program 99. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 13.1.2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
FO
 
Usnesení č. 2-99/2010
RM  bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 12.1.2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 3-99/2010
RM souhlasí s vystavením předběžného souhlasu s přijetím daru – pozemku č. 209/2 v k.ú. Stříbrná Lhota, který je využíván jako příjezdová komunikace.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-99/2010
RM souhlasí s proúčtováním oprav za rok 2009 ve Školní jídelně ZŠ Komenského z Fondu rezerv investičního majetku.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 5-99/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 195/2, 195/1, 191/2 a 194 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-99/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 305 a 306 v k.ú. Rymaně na vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-99/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1200/1 a 1200/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-99/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1143 a 1144 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-99/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1339/8 a 1347 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-99/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1357 a 1358 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-99/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1149 a 1150 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-99/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1353/1 a 1352 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-99/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1369/1, 1369/2, 1370/1, 1370/2 a 1374 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-99/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 56/2 a 57 v k.ú. Rymaně na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 15-99/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 41 v k.ú. Rymaně na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-99/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 108, 109, 110/1 a 110/2 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-99/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 129 130, 131/1 a 132/6 v k.ú. Stříbrná lhota na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-99/2010
RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájmem pozemků č. parc. 2102/10 a 2102/8 v k.ú. Mníšek pod Brdy, které jsou ve vlastnictví města, předem vybranému zájemci, paní Marině Novotné, bytem Mníšek pod Brdy 226.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-99/2010
RM souhlasí s umístěním cca 23 fotovoltaických panelů o výkonu 5 kW/h, 1700 x 1000 mm na jižní stranu sedlové střechy RD na pozemku č. parc. 1738/21 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-99/2010
RM souhlasí s umístěním předzahrádky s dřevěnou podestou před obchodem – vinotékou DOBRÝ ROČNÍK, Nám. F.X.Svobody 29, Mníšek pod Brdy o celkové ploše 13 m2. O zábor a povolení je třeba zažádat na odboru správy majetku a investic.
 Pro: 4             Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-99/2010
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 13 v domě č.p. 519 s účinností od 1.1.2010.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Josefem Schafhaserem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-99/2010
RM souhlasí se stavbou oplocení pozemku parc. č. 85/4 v k.ú. Stříbrná Lhota za podmínek:
1.  Bude provedeno vytyčení vlastnických hranic mezi pozemky parc. č. 85/4, 74/2, 85/2, 85/3, 85/5 a 84/3 způsobilou osobou v souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb.. K převzetí vlastnické hranice budou pozváni vlastníci všech dotčených pozemků v souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb. § 86.
2.   Z prostoru deklarované veřejně přístupní účelové komunikace, znázorněné na plánu oplocení, bude odstraněna navážka tak, aby terén byl vysvahován v přirozeném sklonu od hranice pozemku 85/2 k úrovni místní zpevněné komunikace. V této úrovni nivelity bude zřízeno navržené oplocení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-99/2010
RM souhlasí s textem Kupní smlouvy na pozemek č. parc. 770/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje ho ke schválení zastupitelstvu města.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-99/2010
RM souhlasí s vypsáním záměru na směnu pozemků ve vlastnictví pana Roberta Izáka: 1769/1 zastavěná plocha a nádvoří (2 m2) se stavbou č.p. 538, 1777/3 zastavění plocha a nádvoří (205 m2) se stavbou č.p. 837, 1777/12 ostatní plocha (730 m2), 1778/11 ostatní plocha (261 m2) pod komunikací ulice 9. května, 1800/19 ostatní plocha (8 m2) pod komunikací chodník, 1855/2 zastavěná plocha a nádvoří (5m2) se stavbou č.p. 555, 1856/10 ostatní plocha (116 m2) pod komunikací chodník, 1859/12 ostatní plocha (79 m2) vše v k.ú. Mníšek pod Brdy celkem tedy 1406 m2
za pozemky města:
zahrádka v lokalitě Červený vrch č.p. 2698/28 o výměře 324 m2 a ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/5, ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/45, ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/46, a
zahrádka v lokalitě Červený vrch č.p. 2698/27 o výměře 325 m2 a ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/5, ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/45, ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/46, a
zahrádka v lokalitě Červený vrch č.p. 2698/24 o výměře 355 m2 a ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/5, ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/45, ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/46
vše v k.ú. Mníšek pod Brdy
celkem tedy 1416 m2
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-99/2010
RM nesouhlasí s dalším pokračováním  akce zateplení objektu č.p. 555 z programu Zelená úsporám.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-99/2010
RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby PS 1253 Mníšek pod Brdy – OS Real, kNN pro č. parc. 2714/62 v k.ú. Mníšek pod Brdy a vstupem na pozemky č. parc. 709/21 a 709/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-99/2010
RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby PS 1192 Mníšek pod Brdy č. st. IV.12-6008667.
RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s..
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-99/2010
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení a právu věcných břemen na akci „Stříbrná Lhota, 12 RD, ÚPS“, číslo SAP P-063-2-2196, 11010-013899 mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-99/2010
RM souhlasí s projektem stavby a vlastní realizací výměny vodičů VN 22 kV v k.ú. Stříbrná Lhota a pověřuje starostu podpisem stanoviska k realizaci stavby.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-99/2010
RM souhlasí se zněním kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Petrem a Monikou Umláškovými, bytem Rymaně 1015, 252010 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku p.č. 55/1 v k.ú. Rymaně za dohodnutou cenu 35.000,- Kč a postupuje smlouvu ke schválení ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
17:50 Zápal – přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 31-99/2010
RM souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o právu věcného břemene ke stavbě plynovodu na pozemku č. parc. 2928/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Kinsu CZ s.r.o.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-99/2010
RM souhlasí s oplocením pozemku pana JUDr. Petra Šulce a Mgr. Markéty Šulcové č. parc. 1753/42 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-99/2010
RM nesouhlasí s předloženým záměrem – Odpočívka R4 – Mníšek pod Brdy z důvodu znemožnění propojení silnice R4 a silnice II. třídy 116 a z důvodu znemožnění příjezdu ke stávající benzínové stanici ze silnice II. třídy 116.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-99/2010
RM souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu rekreačního objektu na pozemcích č. parc. 2586 a 2587/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy Tomáše Čiháka a Jitky Čihákové.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 35-99/2010
RM na základě výsledků a doporučení výběrové komise vybrala jako vítěznou nabídku ve VŘ na „Zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby města a služeb odpadového hospodářství firmu KOMWAG, a.s.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 36-99/2010
RM na základě výsledků a doporučení výběrové komise jmenovala do funkce ředitelky Školní jídelny ZŠ Komenského paní Dagmar Charvátovou s platností od 1.4.2010.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37-99/2010
RM schvaluje vypovězení Mandátní smlouvy č. 003/11/05 ze dne 22.11.2005 uzavřené
s Ing. Pavlou Vorlíčkovou.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-99/2010
RM schvaluje vypovězení Mandátní smlouvy č. 004/09/06 ze dne 27.9.2006 uzavřené s Ing. Pavlou Vorlíčkovou.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 39-99/2010
RM bere na vědomí Protokol č.j. ČŠIS -1755/09-S ze dne 16.11.2009 o státní kontrole v ZŠ
Komenského 886.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 40-99/2010
RM nesouhlasí s pokácením 2 ks stromů – 1 vrby jívy a 1 smrku ztepilého na pozemku Města Mníšek pod Brdy, 407/2 v k.ú. Rymaně.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
 
OSMI
 
Usnesení č. 41-99/2010
RM nesouhlasí s udělením výjimky pro umístění objektů Tilia – polyfunkční domy do ochranného pásma lipové aleje pro žadatele uvedeného v žádosti č.j. 10850/09 a to z důvodu, že předmětný záměr stavby polyfunkčních objektů není veřejným zájmem, který by výrazně převažoval nad zájmem ochrany přírody, dle ustanovení par. 56 zákona č. 114/1992 Sb.
Z tohoto důvodu RM vydává nesouhlasná stanoviska i k žádostem č.j. 10851/09 a 10852/09.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 42-99/2010
RM schvaluje platový výměr ředitelce MŠ 9. května Bc. Marii Šretrové s platností od 1.1.2010: dle návrhu
Pro: 5              Proti: 5 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 43-99/2010
RM schvaluje platový výměr ředitelce ZŠ Komenského 886, Mgr. Bohumile Pallagyové s platností od 1.1.2010: dle návrhu
Pro: 5              Proti: 5 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 44-99/2009
RM konstatuje, že uhrazením částky Kč 400.000,-- dne 14.12.2009 byla splněna povinnost společnosti Penny Market s.r.o. (jako nástupnické společnosti po společnosti Plus – Discount s.r.o.) uhradit celkovou kupní cenu za pozemky dle Kupní smlouvy ze dne 13. 7.2006.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 45-99/2010
RM bere na vědomí žádost společnosti ČEZ Distribuce o projednání záměru změny územního plánu Města Mníšek pod brdy na pozemku č. parc. 2159/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostu dalším jednáním a schvaluje soubor požadavků k zaslání ČEZ Distribuci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Zasedání bylo ukončeno ve 20 hod.
 
Zapsala: Jaroslava Svitálková
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
    místostarosta                                                                      starosta

 

Vyvěšeno: 22. 1. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Miloš Navrátil

Zpět