Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 95 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 4.11.2009

 

Usnesení č. 95 z jednání Rady města Mníšku pod Brdy,
konaného dne 4.11. 2009 

 
Usnesení č. 1-95/2009
RM schvaluje program 95. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy konaného 4.11.2009.
PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 2-95/2009
RM souhlasí, na základě výsledků soudního řízení, s čerpáním rezervního fondu MŠ Nová a to ve výši potřebné k úhradě výplaty náhrady mzdových prostředků dle dohody o smíru mezi MŠ Nová a Mgr. Sadilovou.
PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 3-95/2009
RM souhlasí, na základě výsledků soudního řízení, s čerpáním rezervního fondu MŠ Nová a to ve výši potřebné k úhradě vzniklých soudních nákladů a nákladů s tímto řízením spojených dle dohody o smíru mezi MŠ Nová a Mgr. Sadilovou.
PRO 5             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
    místostarosta                                                                      starosta
 

 

Vyvěšeno: 11. 11. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět