Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 90 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 26.8.2009

 
 
ORG
 
Usnesení č.   1-90/2009
RM po představení schvaluje program 90. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 26.8.2009.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č.   2-90/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 26.8.2009.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   3-90/2009
RM souhlasí se změnou článku V OZV č. 1/2009 – splatnost poplatku:
1) Poplatek je možné uhradit:
    a) jednorázově v období od 15.1. do 30.4. příslušného kalendářního roku
    b) ve dvou stejných splátkách a to vždy od 15.1 do 30.4 a 30.6 příslušného kalendářního  
        roku.
RM postupuje výše uvedenou změnu vyhlášky k projednání a schválení ZM.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č.   4-90/2009
RM nedoporučuje prodej části pozemku (cca 50 m2) č. parc.281/1 v k.ú. Rymáně a s tímto stanoviskem postupuje žádost č.j. 8437/09 k projednání do ZM.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   5-90/2009
RM nedoporučuje prodej části pozemku (cca 44 m2) č. parc. 281/1 v k.ú. Rymáně a s tímto stanoviskem postupuje žádost č.j. 8280/09 k projednání do ZM.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   6-90/2009
RM souhlasí se stavbou mateřské školy na pozemku č. parc. 2714/103 v k.ú. Mníšek pod Brdy a připojením na vodovod a kanalizaci žadatele OS Real, s.r.o..
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   7-90/2009
RM souhlasí s rekonstrukcí a přístavbou rekreačního objektu na pozemku č. parc. 560, 551 a 559 v k.ú. Rymáně.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:  
 
Usnesení č.   8-90/2009
RM schvaluje znění a uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Petrem Cihelkou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   9-90/2009
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy mandátní s Ing. Miroslavem Běhounem IČO: 16939646 na zajištění výkonu TDI, inženýrské činnosti a technické odborné pomoci v oblasti investiční výstavby – kanalizace a vodovod Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   10-90/2009
RM bere na vědomí poděkování firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o..
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   11-90/2009
RM souhlasí s přidělením zahrádky v zahrádkářské osadě U Rybníčku paní Vintrové Gabriele, bytem J.Šťastného 582, Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   12-90/2009
RM souhlasí s projektem stavby a následnou realizací výměny holých drátů za závěsný kabel vedení nízkého napětí v lokalitě u nádraží ČD.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   13-90/2009
RM nesouhlasí s umístěním stavby oplocení a zahradního domku na pozemku č. parc. 2348/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy pana Marcela Šimka.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   14-90/2009
RM přehodnotila usnesení RM č. 14-88/2009 a souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 2425 v k.ú. Mnišek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   15-90/2009
RM souhlasí s výměnou oplocení pozemku č. parc. 162 v k.ú. Mníšek pod Brdy manželů Jiřího a Jiřiny Pipkových.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   16-90/2009
RM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 1965/84 v k.ú. Mníšek pod Brdy firmě Nikom a.s. a pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tento pozemek předem vybranému zájemci za cenu Kč 1500,-/m2.
RM postupuje žádost k projednání do ZM .
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   17-90/2009
RM souhlasí s prodejem části pozemku č. parc. 132/2 v k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 83 m2 předem vybranému zájemci Ing. Bohumilovi Čučelovi za cenu Kč 350,-/m2 a postupuje materiál k projednání do ZM.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   18-90/2009
RM souhlasí s prodejem části pozemku č. parc. 132/2 v k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 79 m2 předem vybranému zájemci manželům Milanovi a Ing. Pavlíně Štumpovým za cenu Kč 350/m2 a postupuje materiál k projednání do ZM.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   19-90/2009
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN – Rymáně sportovní areál a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   20-90/2009
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě NN – Rymáně sportovní areál a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.  21–90/2009
RM souhlasí se zřízením elektro přípojky na vlastních pozemcích žadatele (č. parc. 2118, 3093, 3097 v k.ú. Mníšek pod Brdy).
Pro:                  Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  22–90/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1738/22 v k.ú. mníšek pod Brdy žadatelky Evy Beranové. Vlastníkem vodovodní a kanalizační sítě v této lokalitě není Město Mníšek pod Brdy.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  23–90/2009
RM souhlasí se stavbou rodinných domů na pozemku č. parc. 571/50, 571/51, 571/52 v k.ú. Rymáně žadatele De Barons Development, s.r.o.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  24–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 435, 436 v k.ú. Rymáně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 25–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 307/1, 307/2 v k.ú. Rymáně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
 
Usnesení č. 26–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 330/1, 330/2 v k.ú. Rymáně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 27–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 323, 324 v k.ú. Rymáně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 28–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 322/1, 322/2 v k.ú. Rymáně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 29–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 320, 321 v k.ú. Rymáně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  30–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 302, 303 v k.ú. Rymáně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  31–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 315/1, 315/2 v k.ú. Rymáně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  32–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 316/1, 316/2 v k.ú. Rymáně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  33–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 317/1, 317/2 v k.ú. Rymáně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  34–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 313, 314 v k.ú. Rymáně na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  35–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1275/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  36–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 407/26, 407/45 v k.ú. Rymáně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizaci.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  37–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1054, 1055, v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 38 –90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 563, 564, 565, v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  39–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 559/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  40–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 325/1, 325/2 v k.ú. Rymáně na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizaci a vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  41–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 408/3, 408/11 v k.ú. Rymáně na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizaci a vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 42 –90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 304/1, 304/2 v k.ú. Rymáně na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizaci a vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  43–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 296, 297 v k.ú. Rymáně na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizaci a vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  44–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 298/1, 298/2 v k.ú. Rymáně na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizaci a vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 45 –90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 299/1, 299/2 v k.ú. Rymáně na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizaci a vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  46–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 318, 319 v k.ú. Rymáně na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizaci a vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  47–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 408/15, 408/9 v k.ú. Rymáně na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizaci a vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  48–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1430/1, 1430/2, 1429 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizaci a vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  49–90/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1431, 1432 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizaci a vodovod.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
 
TAJ
 
Usnesení č. 50–90/2009
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR do majetku Města Mníšek pod Brdy a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
Usnesení č. 51 –90/2009
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky č. parc. 2937, 2936, 2894 v k.ú. Mníšek pod Brdy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.  52–90/2009
RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s dvanácti dárci, kteří darují finanční prostředky na vykoupení pozemků za účelem zřízení přístupové komunikace v k.ú. Rymáně.
RM postupuje s tímto stanoviskem věc k projednání do ZM.
Pro:      3          Proti: 0            Zdrželo se: 0
 
 
OKS
 
Usnesení č.  53-90/2009
RM nesouhlasí s přijetím daru stavby altánu na pozemku 81/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   54-90/2009
RM přijímá dar Kč 25.000,-- od společnosti ABAK, spol. s r.o.
RM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STA
 
Usnesení č.   55-90/2009
RM souhlasí s pokračováním poskytování služeb od PS Řevnice i v roce 2010.
Pro:      3          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod – radní Zápal – 18:10 hod přítomni 4 členové rady.
 
Usnesení č.   56-90/2009
RM nesouhlasí s nájmem prostor na náměstí F.X.Svobody v domě č.p 41.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.   57-90/2009
RM souhlasí se zpracováním a podáním žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území na pozemcích č. parc. 1080, 1081 a 1255/2 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.
Pro:      4          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Jednání rady města bylo ukončeno v 19:45 hod
Zapsala: Jaroslava Svitálková
 
 
Alena Štamberková                                                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.
           radní                                                                                      starosta

Vyvěšeno: 1. 9. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět