Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 88 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 22.7.2009

 
ORG
 
Usnesení č.   1-88/2009
RM po představení schvaluje program 88. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 22.7.2009.
Hlasování:        PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
FO
 
Usnesení č.   2-88/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 22.7.2009.
Hlasování:        PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
OSMI
 
Usnesení č.   3-88/2009
RM souhlasí s podáním výpovědi z nájmu nájemci na byt č. 04 a nájemci na byt č. 19 v ulici Rudé armády, č.p. 555.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   4-88/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1111, 1113/1, 1113/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.  5-88/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc.326/1, 326/ě v k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na kanalizaci a vodovod.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   6-88/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 2267 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad
za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   7-88/2009
RM souhlasí s instalací dřevěné konstrukce typu pergoly na boční straně bytového domu č.p. 531 Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   8-88/2009
RM souhlasí s výměnou vrat u garáže na pozemku č. parc. 899/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   9-88/2009
RM souhlasí se stavbou oplocení na pozemku č. parc. 571/12 v k.ú. Rymaně.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   10-88/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu kanalizace Rymáně na pozemku č. parc. 182/3 a 182/4 v k.ú. Rymáně, obec Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Marií Schindlerovou.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   11-88/2009
RM souhlasí se stavbou typového rodinného domu s přistavěnou garáží na pozemku č. parc. 571/57 v k.ú. Rymáně.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   12-88/2009
RM souhlasí se stavbou rekreačního domu na pozemku č. parc. 2641  a 2642 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   13-88/2009
RM souhlasí se stavbou rekreačního objektu na pozemku č. parc. 1103/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
 
Usnesení č.   14-88/2009
RM nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 2425 v k.ú. Mníšek pod Brdy investora Ing. Radka Blaška zastoupeného žadatelem Zdeňkem Derkou. V  lokalitě je možné povolit pouze stavby individuální rekreace.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   15-88/2009
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 414/21 v k.ú. Stříbrná Lhota investora Vladimíra Kopřivy zastoupeného žadatelem Jitkou Janáčovou.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   16-88/2009
RM souhlasí se stavbou RD Marlowe na pozemcích č. parc. 996/71, 996/73 a 996/75 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   17-88/2009
RM souhlasí s přístavbou a stavebními úpravami RD na pozemku č. parc. 175, 176 a s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 175, 176v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
 
Usnesení č.   18-88/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc, 687/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Připojení na kanalizační a vodovodní řad je možný po zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
 
TAJ
 
Usnesení č. 19–88/2009
RM schvaluje platový výměr ředitelky MŠ Nová, Mníšek pod Brdy,  paní Petry Poučkové s platností od 1.7.2009 dle návrhu.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
OKS
 
Usnesení č. 20 -88/2009
RM souhlasí s převodem ozvučovacího systému ze zrušeného kina spolku Rorejs a pověřuje OKS realizací tohoto převodu.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   21-88/2009
RM bere na vědomí informaci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. o zrušení telefonní stanice VTA tel. č. 318599108 – Lhotecká ulice.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   22-88/2009
RM souhlasí se snížením prodejní ceny kazety VHS Městečko pod Skalkou na prodejní cenu Kč 20,-.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č.   23-88/2009
RM schvaluje návrh Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci, na pozemky v katastru Mníšek pod Brdy a postupuje smlouvu ke schválení do ZM.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 24-88/2009
RM bere na vědomí Hodnotící zprávu pro vlastníka vodohospodářského majetku za rok 2008, vypracovanou 1. SčV, a.s. na základě platné smlouvy o provozování vodohospodářského majetku.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 25 -88/2009
RM bere na vědomí dopis Ing. Josefa Medka a postupuje ho k projednání do ZM.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 26-88/2009
RM bere na vědomí návrh na schválení soudního smíru mezi Městem Mníšek pod Brdy a MUDr. Výborným ve věci o vyklizení nebytových prostor na adrese Mníšek pod Brdy, Skalecké náměstí č.p. 500.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 27-88/2009
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou ELEKTROWIN a.s.
RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování         PRO 3             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
 
STA
 
Příchod radního Zápala v 18.15 (přítomni 4 radní)
 
Usnesení č. 28-88/2009
RM bere na vědomí oznámení o schválení projektu Rekonstrukce a rozšíření Mateřské školy Nová v Mníšku pod Brdy Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.
RM postupuje oznámení o schválení dotace k projednání do ZM.
Hlasování         PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 29 -88/2009
RM bere na vědomí informace ZO ČSOP 11/11 Zvoneček o výskytu chráněných organismů v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 30-88/2009
RM schvaluje odměny členům SDH za pomoc při organizování Skalecké pouti:
SDH Mníšek pod Brdy, SDH Rymaně a SDH Stříbrná Lhota dle návrhu.
Hlasování         PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 31-88/2009
RM nedoporučuje transport sousoší Kalvárie do Kostelíka sv. Máří Magdalény.
Hlasování         PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0  
 
Usnesení č. 32-88/2009
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele podlimitní zakázky Rekonstrukce a rozšíření MŠ Nová.
Hlasování         PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0      
   
 
Různé
 
Usnesení č. 33-88/2009
RM souhlasí s podáním žádosti na OÚ Dobrá voda u Hořic na prodej hasičského auta
od Obce Dobrá voda u Hořic.
Hlasování         PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0  
 
Usnesení č. 34-88/2009
RM bere na vědomí návrh na pojmenování ulice – Na Vyhlídce - ( pozemek č. parc. 996/35, 996/1, 996/25, 996/21) v lokalitě výstavby nových RD Na Madlenkách a postupuje věc do ZM k rozhodnutí.
Hlasování         PRO 4             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0  
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                                    Ing. Petr Digrin, Ph.D.
   místostarosta                                                                       starosta

Vyvěšeno: 10. 8. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět