Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 86 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 24.6.2009

 

ORG

Usnesení č. 1-86/2009
RM po představení schvaluje program 86. jednání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 24.6. 2009.
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0


STA

Usnesení č. 2-86/2009
RM na základě doporučení výběrové komise jmenuje paní Petru Poučkovou k datu 1.7.2009 ředitelkou MŠ Nová, Mníšek pod Brdy.
Pro: 3 Proti: 1 Zdrželo se: 0


Usnesení č. 3-86/2009
RM navrhuje ZM zrušit usnesení ZM č. 17 – odst. 2) Schvaluje: písm. k 1, k2, k3.
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0

 

Usnesení č. 4-86/2009
RM doporučuje ZM schválit usnesení o vypsání podmínek na prodej bytů v č.p. 836/837 takto:

1) vypsat za podmínek podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve zn.pozdějších předpisů, záměr prodat bytové jednotky bytového domu č.p. 836 a č.p. 837 a spoluvlastnický podíl na společných částech budovy čp. 836 a 837 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům – dosavadním nájemníkům bytů takto:
Typ bytu 2+1 za cenu 230.000,- Kč, typ bytu 3+1 za cenu 410.000,- Kč, typ bytu 4+1 za cenu 500.000,- Kč. Součástí kupní smlouvy bude podmínka, že po dobu pěti let nebude bytová jednotka převedena jiné osobě. Po dobu 5 let nebude byt prodán, pokud bude tato podmínka porušena, kupující doplatí prodejní cenu bytu a to v případě bytu 2+1 do výše 880 tis. Kč, bytu 3+1 do výše 1.630 tis. Kč a bytu 4+1 do výše 2.000 tis. Kč.

2) byty mohou být prodány za následujících podmínek:
a) kupující nesmí být ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem za nájemné
b) kupující nesmí být ke dni podpisu smlouvy dlužníkem vůči městu Mníšek pod Brdy
c) v případě, že nájemce užívá byt řádným způsobem
d) byt skutečně sami užívají
3) nájemci b.j. v domě obdrží nabídku k převodu bytu obsahující všechny podmínky převodu spolu s návrhem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, přičemž budou zároveň poučeni o lhůtách, které mají podle § 22 zákona o vlastnictví bytů k uplatnění jejich přednostního práva na nabytí bytu:
a) šestiměsíční lhůta k akceptaci koupě po doručení nabídky; není-li v této lhůtě nabídka nájemcem bytu přijata, může být bytová jednotka převedena jiné osobě
b) roční lhůta po uplynutí výše uvedených šesti měsíců, ve které má nájemce bytu předkupní právo podle § 606 občanského zákoníku. Smlouvu o převodu bytu je nájemce povinen uzavřít do tří měsíců od doručení druhé nabídky, jinak právo na přednostní nabytí bytu zaniká.
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5-86/2009
V souladu se zákonem 137/2006 Sb. dle předložené výzvy, Rada města pověřuje odbor OSMI vypsáním, organizací a výběrem dodavatele akce „Řízení projektu, ekonomické, účetní a právní poradenství při projektu Revitalizace náměstí F.X. Svobody v Mníšku pod Brdy“. RM pověřuje starostu podpisem předložené smlouvy s vítězem soutěže.

Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0

 

 

 

   Vlastimil Kožíšek                                                                 Ing. Petr Digrin, Ph.D.
        místostarosta                                                                             starosta

Vyvěšeno: 2. 7. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Miloš Navrátil

Zpět