Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 82 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 15.5.2009

 

Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy,
č. 82, konané dne 15.5. 2009

 

 
Usnesení č.   1-82/2009
RM po představení schvaluje program jednání Rady města konané dne 13.5.2009.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
TAJ
 
Usnesení č. 2-82/2009
Rada města jmenuje členy a předsedu Komise pro konkursní řízení na výběr ředitele/ředitelky MŠ Nová 499 v Mníšku pod Brdy ve složení:

za Město Mníšek pod Brdy                   Ing. Petr Digrin, Ph.D., předseda
                                                           Bc. Marie Šrétrová
za Středočeský kraj                              Mgr. Dana Lansdorfová
za ČŠI                                                 Mgr. Renata Ležalová
za MŠ Nová 499 – ped. prac.               Radoslava Kozová       
za ped. prac. MŠ stejného typu             Monika Vaňková (4. MŠ Dobříš)
tajemník komise                                   Věra Landová
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č.   3-82/2009
RM souhlasí se jmenováním Miloše Navrátila, jako člena správní rady Magdalena o.p.s a dále Ing. Jakuba Dvořáka, jako člena uzavřením dozorčí rady o.p.s. Magdalena.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č.   4-82/2009
RM schvaluje návrh na rozpočtová opatření č.2 Rozpočtu města na rok 2009 a pověřuje starostu města předložením návrhu na nejbližší jednání zastupitelstva města.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č.   5-82/2009
RM pro případy krize a jiné mimořádné události nově jmenuje Krizový štáb. Členy krizového štábu jmenuje takto: dr. Petr Digrin (předseda, starosta města), Vlastimil Kožíšek (místopředseda, místostarosta), Věra Landová (tajemnice úřadu, OVV), Miloš Navrátil (OKS, krizové řízené, styk s veřejností a médii), RNDr. Milan Brabenec (OSMI), Jaroslav Bednář (OSMI), Olga Šibřinová (FO) a Mirka Jeřábková (OVV).
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 6-82/2009
RM schvaluje přijetí dotace poskytnuté Středočeským krajem, usnesení č. 78-3/2009/ZK, určené pro Městskou knihovnu v Mníšku pod Brdy a Místní lidovou knihovnu ve Stříbrné Lhotě.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
                                                    Zapsali:
 
                          Věra Landová                          Miloš Navrátil
   
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                                     Ing. Petr Digrin, Ph.D.
   místostarosta                                                                                   starosta

Vyvěšeno: 25. 5. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Miloš Navrátil

Zpět