Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 8 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 2.3.2011

přítomni 4 radní
 
ORG
 
Usnesení č. 1-008/2011
RM po představení schvaluje program 8. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 2.3.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 2-008/2011
RM pověřuje tajemnici dalším jednáním o koupi pozemků v areálu Skalka, nechat vypracovat znalecký a tržní posudek
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 3-008/2011
RM nesouhlasí se zřízením zastávek na znamení v lokalitě chatové oblasti pod Hořejšími Korytany a to z důvodu vysoké finanční náročnosti na její vybudování.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-008/2011
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o reklamě se společností 1. SčV, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-008/2011
RM souhlasí s rozšířením a uzavřením Smlouvy o pronájmu s o.s. Oáza Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-008/2011
RM schvaluje Kriteria pro přijetí dětí do MŠ 9. května pro rok 2011.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7 -008/2011
RM schvaluje Kriteria pro přijetí dětí do MŠ Nová 499 pro rok 2011.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8 -008/2011
RM souhlasí s rozdělením kladného hospodářského výsledku MŠ Nová za rok 2010 ve výši Kč 47.115,88 následovně: přesun Kč 27.115,88 do rezervního fondu MŠ nová a Kč 20.000,- do fondu odměn MŠ Nová.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
TAJEMNICE
 
Usnesení č. 9-008/2011
RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 7 v domě č.p. 555
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-008/2010
RM souhlasí a pověřuje k přijetí prohlášení o uzavření manželství podle ustanovení zákona
č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ing. Karla Vejmolu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 11-008/2011
RM projednala předkládaný návrh rozpočtu a postupuje jej k projednání finančnímu výboru.
Doporučuje případnou fin. rezervu ve výši cca 500 tis. Kč přesunout na rekonstrukci sklepních prostor družiny.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
               místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 9. 3. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět