Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 79 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 22.4.2009

Usnesení č. 1-79/2009
RM schvaluje program zasedání RM pro jednání dne 22.4.2009
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 2-79/2009
RM revokuje usnesení rady města č. 38-78/2009 z 15.4.2009 týkající se povolení soukromé hudební akce ve stylu rock, reggae a tekno ve dnech 30.4. – 3.5.2009 na pozemku mezi areálem ÚVR a Kovohutě Mníšek.
RM nepovoluje konání této akce z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti o povolení č.j. 3998/2009 ze dne 15.4.2009.
Hlasování         PRO 4             PROTI 1
  
 
Vlastimil Kožíšek v.r.                                                    Ing. Petr Digrin Ph.D.,v.r.
místostarosta                                                               starosta

Vyvěšeno: 22. 4. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět