Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 78 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 15.4.2009

Usnesení č. 1-78/2009
RM schvaluje program pro jednání rady města dne 15.43.2009
Hlasování         PRO 4

 

Usnesení č. 2-78/2009
RM souhlasí s prodejem knihy Pozdrav z Mníšku! Kniha historických pohlednic a schvaluje prodejní cenu knihy ve výši 250,- Kč včetně DPH.
Hlasování         PRO 4

 

Usnesení č. 3-78/2009
RM bere na vědomí informaci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o nové službě občanům při ohlašování pálení, kterou nově poskytuje od 1.4.2009 HZS Střč. kraje.
Hlasování         PRO 4

 

Usnesení č. 4-78/2009
RM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 1657/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 1005 m2 za cenu 1000,-/m2 a souhlasí s vypsáním záměru prodeje předem vybranému zájemci dle žádosti č.j. 3430/2009.
RM postupuje žádost k projednání do ZM.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 5-78/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 407/13 a 407/54 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností  jeho připojení.
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 6 -78/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 407/28, 407/6  v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4

 

Usnesení č. 7 -78/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 407/9, 407/49  v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4

 

Usnesení č. 8 -78/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 407/7, 407/29  v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4

 

Usnesení č. 9 -78/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 305, 306  v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4

 

Usnesení č. 10 -78/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 407/17 a 407/53  v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4

 

Usnesení č. 11 -78/2009
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 408/6  v k.ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 4

 

Usnesení č. 12-78/2009
RM souhlasí  se stavbou RD na pozemku č. parc. 1738/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k možnosti připojení.
Hlasování         PRO 4

 

Usnesení č. 13-78/2009
RM souhlasí s rekonstrukcí rekreační chaty na pozemku č. parc. 1143 a 1144 pana Jiřího Vítů dle předloženého projektu.
Hlasování         PRO 4

 

Usnesení č. 14-78/2009
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 2744/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy žadatele Lucie Audy.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 15-78/2009
RM souhlasí s přístavbou chaty č.e. 156 na pozemku č. parc. 331 a 332 v katastru Rymaně.
Hlasování         PRO 4

 

Usnesení č. 16-78/2009
RM souhlasí se zněním Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Jaroslavem Strnadem na prodej pozemku č. parc. 275/12 v k.ú. Rymaně a obci Mníšek pod Brdy a postupuje tuto smlouvu k projednání zastupitelstvu města s doporučením jejího schválení.
Hlasování         PRO 4

 

Příchod Jiřího Zápala 17:45 – přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 17-78/2009
RM schvaluje znění Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností MARTIN UHER, spol. s r.o. na prodej pozemku č. parc. 1308/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje tuto smlouvu k projednání zastupitelstvu města s doporučením jejího schválení.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 18-78/2009
RM schvaluje znění Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely Stoulilovými na prodej pozemku č. parc. 89 v k.ú. Rymaně a obci Mníšek pod Brdy a postupuje tuto smlouvu k projednání zastupitelstva města s doporučením jejího schválení.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 19-78/2009
RM schvaluje znění Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Schwrzerovými na prodej pozemku č. parc. 1151/2 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy a postupuje tuto smlouvu k projednání zastupitelstva města s doporučením jejího schválení.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 20-78/2009
RM schvaluje znění Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Luďkem Hroudou na prodej pozemku č. parc. 1151/1 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy a postupuje tuto smlouvu k projednání zastupitelstva města s doporučením jejího schválení.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 21-78/2009
RM souhlasí s prodejem a vypsáním záměru prodat pozemky zahrádek č. parc. 2698/7 a 2698/6 a ideálních 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 ke každé zahrádce předem vybraným zájemcům manželům Tomášovi a Ivaně Krákorovým za cenu
Kč 400,-/m2.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 22-78/2009
RM souhlasí s prodejem a vypsáním záměru prodat pozemky zahrádek č. parc. 2698/14 a 2698/13 a ideálních 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 ke každé zahrádce předem vybraným zájemcům manželům Jiřímu a Evě Vondrusovým za cenu
Kč 400,-/m2.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 23-78/2009
RM souhlasí s prodejem a vypsáním záměru prodat pozemky zahrádek č. parc. 2698/38 a 2698/39 a ideálních 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 ke každé zahrádce předem vybranému zájemci Vítězslavu Kadlecovi za cenu Kč 400,-/m2.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 24-78/2009
RM souhlasí se zněním prodejní smlouvy na prodej zahrádek č. parc. 2698/6, 2698/7, 2698/13, 2698/14, 2698/38 a 2698/39 v lokalitě U Červeného kříže za podmínky úpravy článku I Předmět prodeje.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 25-78/2009
RM souhlasí s pronájmem 23m2 pozemku č. parc. 319 v k.ú. Mníšek pod Brdy na rok 2009 a to za cenu Kč 90,-/m2/měsíc.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 26-78/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 571/23 v k.ú. Rymaně. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí k napojení.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 27-78/2009
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1288/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 28-78/2009
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 1733/8 v k.ú. Mníšek pod Brdy a připojením na vodovod a kanalizaci žadatelů manželů Brožových.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 29-78/2009
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. prac. 1731/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a připojením na vodovod a kanalizaci žadatelů manželů Adamjákových.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 30-78/2009
RM souhlasí s podáním žádosti „Přestavba části domova důchodců pro RLP a RZP v Mníšku pod Brdy“ do programu FROM Středočeského kraje.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 31-78/2009
RM souhlasí s realizací akce „Přestavba části domova důchodců pro RLP a RZP v Mníšku pod Brdy“, která je překládána v rámci dotačního programu FROM Středočeského kraje.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 32-78/2009
RM projednala petici obyvatel Pod Lesem, Mníšek pod Brdy  s tím, že odpovědi na jednotlivé požadavky zní:  ad bod 1 - vodovod v ulici Pod Lesem je součástí akce „Mníšek pod Brdy kanalizace a vodovod“ a předpoklad realizace 2009.  Ad bod 2 - Město bude postupovat v souladu s hydrogeologickým posudkem, který nechal vypracovat v roce 2008. Ad bod 3 -  Město Mníšek pod Brdy zváží možnost zpevnění  komunikace Pod Lesem v rozpočtu pro rok 2010. Ad bod 4- ulice Pod Lesem nebude přístupovou komunikací do lokality A-TRIO.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 33-78/2009
RM nesouhlasí s poskytnutím půjčky pro potřeby překlenovacího úvěru na předfinancování projektu výstavby kulturního centra  Farního sboru Československé církve evangelické ve Hvozdnici.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 34-78/2009
RM projednala a odsouhlasila návrh na rozdělení grantů pro podporu činnosti spolků a sdružení  v oblasti kultura v celkové výši Kč 200.000,- a doporučuje ke schválení ZM následující příspěvky:
OS Oáza 20.000,-, Přírodovědný kroužek Čejka 18.000,--, Klub společenského tance 50.000,- SDH Stříbrná Lhota 20.000,-., OS Rorejs 29.000,-, Klub přátel dobrého vína 10.000,-, „Ozvěna“ Vrané nad Vltavou 4.000,- OS Fabiánek 25.000,- Český svaz chovatelů 9.000,-, rezerva 15.000,-.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 35-78/2009
RM projednala a odsouhlasila návrh na rozdělení grantů pro podporu sportovní činnosti v celkové výši Kč 347.000,-a doporučuje ke schválení ZM následující příspěvky:
MO Českého rybářského svazu 15.000,-. Tenisový klub Mníšek o.s. 30.000,- , Fotbalový klub - přípravka- Hospodářský  30.000,-, Fotbalový klub – dorost - Palma 18.000,- , Lukáš Svrček reprezentace 7.000,- , FanClub Slávie Praha IPS 3.000,-, TJ Sokol Freisleben 82.000,-, Fotbalový klub Mníšek pod Brdy Petráň 80.000,-, F.C. Žízeň Rymaně 15.000,-, FC Sparta Praha 2.000,-, Dobrovolní kynologové 20.000,-, TJ Sokol Freisleben-investice 15.000,-, Fotbalový klub Mníšek pod Brdy – investice 20.000,-, rezerva 10.000,-.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 36-78/2009
RM doporučuje ZM přijmout  rozpočtové opatření v navýšení částky Kč 200 tis na investiční prostředky pro sportovní kluby.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 37-78/2009
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města k 15.4.2009
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 38-78/2009
RM souhlasí s konáním hudební akce ve dnech 30.4. až 3.5.2009 za podmínek, že bude  dodrženo zajištění záležitostí a počet ohlášených osob uvedených v žádosti č.j. 3998/09 ze dne 15.4.2009.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 39-78/2009
RM schvaluje platový výměr ředitelky Školní jídelny, Komenského 420 paní Jany Tauchmanové s platností od 1.4.2009: dle návrhu.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 40-78/2009
RM odvolává paní Bc. Marcelu Krákorovou z funkce ředitelky MŠ Nová.
Hlasování         PRO 3            Zdrželi se 2

 

Usnesení č. 41-78/2009
RM pověřuje Bc. Marcelu Krákorovou k dočasnému vykonávání funkce ředitelky MŠ Nová do doby jmenování nového ředitele/ky mateřské školy.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 42-78/2009
RM pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky MŠ Nová se stejnými podmínkami jako při posledním vyhlášeném výběrovém řízení.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 43-78/2009
RM jménem zadavatele rozhodla na základě výsledků hodnotící komise o přidělení zakázky malého rozsahu „Automobilové parkoviště u zdravotního střediska Komenského – II. etapa“ uchazeči DOKAS Dobříš s.r.o.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností DOKAS Dobříš s.r.o.
Hlasování         PRO 5

 

Usnesení č. 44-78/2009
RM souhlasí s tím, aby firma Jaroslav Obermajer vyvážela fekálie na ČOV Mníšek pod Brdy s podmínkou,  že zde budou likvidované vývozy pouze odebrané od občanů z katastru Mníšek pod Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota.
Hlasování         PRO 5

 

Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin Ph.D.

místostarosta                                                               starosta

Vyvěšeno: 22. 4. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět