Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 76 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 19.2.2014

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                       místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                       radní: Milan Vyskočil
                       radní: Aleš Krákora
                       radní: Jiří Zápal (příchod v 16:45 hod)                      

                       zapisovatel: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-076/2014

RM schvaluje program 76. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 19.2.2014.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

V 16:45 se dostavil radní Zápal – přítomno 5 radních.

 

Usnesení č. 2-076/2014

RM projednala návrh rozpočtu města na rok 2014 včetně rozpočtového výhledu a postupuje ho k projednání FV.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D, v.r.                
    místostarosta                                                                       starosta

Vyvěšeno: 24. 2. 2014

Datum sejmutí: 12. 3. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět