Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 67 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 19.11.2008

 

Usnesení č. 67 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 19.11.2008
 
Přítomni 3 radní
 
Usnesení č. 1-67/2008
RM schvaluje program zasedání rady města 19.11.2008.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 2-67/2008
RM souhlasí s pronájmem zahrádky č. parc. 1706/1-5 o výměře 401 m2 v osadě U Rybníčku paní Veronice Štorkánové, bytem Mníšek pod Brdy, Malé náměstí 76.
Hlasování         PRO 3

Usnesení č. 3-67/2008
RM souhlasí s pronájmem zahrádky č. parc. 1262 o výměře 403,5 m2 v osadě Obora paní Stanislavě Jarošové, bytem Mníšek pod Brdy, Nádražní 617.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 4-67/2008
RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem ordinace lékaře, místnosti pro sestru a společné čekárny včetně společného sociálního zařízení v přízemí č.p.886 předem vybranému zájemci MUDr. Haně Brichové.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 5-67/2008
RM souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p.17 společnosti Family drogerie s.r.o. o jeden rok.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 6-67/2008
RM bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. 676/2008-120-STSP/2 ze dne 11.11.2008 ve věci odvolání odvolatelů proti rozhodnutí KÚSK č.j. 54416/2008/KÚSK/4 ze dne 4.7.2008 s tím, že odvolání se zamítá a rozhodnutí KÚSK se potvzuje.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 7-67/2008
RM souhlasí s vypsáním záměru  na prodej pozemku č. parc. 389/2 v k.ú. Rymaně  předem vybranému zájemci za tržní cenu a postupuje žádost ZM k odsouhlasení.
Hlasování         PRO 3
 
17:51 – příchod pana Zápala -  přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 8-67/2008
RM považuje požadavek na náhradu škody za výrazné omezení vlastnického práva k pozemkům  parc. č. 1078/2, parc. č. 1079/2, parc. č.1080/2 a parc. 1081/2 za neopodstatněný, když nemá oporu v současně platném zákonu.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 9-67/008
RM schvaluje použití rezervního fondu MŠ 9. května na úhradu částky Kč 90.000,-- za nové šatní skříňky pro děti 2. a 3. třídy.
Hlasování         PRO 4

 
18:50 – pan Zápal odešel (přítomni 3 radní)
 
Usnesení č. 10-67/2008
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad pro pozemek č. parc. 390 v k.ú. Rymáně za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesen č. 11-67/2008
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 2444 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 12-67/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 2744/19 v k.ú. Mníšek pod brdy.
RM souhlasí s připojením na kanalizační řad za podmínky zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 13-67/2008
V souladu se zákonem 137/2006 Sb. Rada města z došlých nabídek na zakázku „Vypracování registrační žádosti a povinných příloh nutných k registraci žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy na projekt Rekonstrukce a rozšíření mateřské školy Nová v Mníšku pod Brdy v rámci vyhlášené výzvy číslo 23“ vybírá nabídku společnosti Grant help, s.r.o. Dále RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Grant help, s.r.o. na poradenskou činnost v rámci projektu „Rekonstrukce a rozšíření mateřské školy Nová v Mníšku pod Brdy“. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 14-67/2008
RM bere na vědomí dopis Policie ČR ze dne 30.9.2008 č.j. OKFK-34/TČ-2008-20 – závěry trestního řízení ve věci pronájmu pozemku č. parc. 2889 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 3

Usnesení č. 15-67/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 571/17 v k.ú. Rymaně. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné vyjádření vlastníka IS k možnosti připojení.
Hlasování         PRO 3

Usnesení č. 16-67/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 571/62 v k.ú. Rymaně. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné vyjádření vlastníka IS k možnosti připojení.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 17-67/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 571/63 v k.ú. Rymaně. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné vyjádření vlastníka IS k možnosti připojení.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 18-67/2008
RM bere na vědomí informaci o kalkulaci vodného a stočného pro rok 2009.
Hlasování         PRO 3

 
Usnesení č. 19-67/2008
RM souhlasí se zvýšením hodnoty stravenek pro zaměstnance MÚ Mníšek pod Brdy  na
Kč 70,- a změnou dodavatele stravenek.
Hlasování         PRO 3
 
Usnesení č. 20-67/2008
RM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi společností BPS- Prastav, s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování         PRO 3
 
 
 
Bc. Marie Šretrová                                                     Vlastimil Kožíšek
radní                                                                           místostarosta
 
 
 

Vyvěšeno: 27. 11. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět