Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 57 ze zasedání Rady města ze dne 19.6. 2008

Usnesení č. 57 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 19.6. 2008

Usnesení č. 1-57/2008
Na základě projednání předložených podkladů schválila RM odměnu za I. pololetí ředitelce ZŠ Mgr. Alici Vejmolové .
Pro 4

Usnesení č. 2-57/2008
Na základě projednání předložených podkladů schválila RM odměnu za I. pololetí ředitelce ZŠ Mgr. Bohumile Pallagyové.
Pro 4

Usnesení č. 3-57/2008
Na základě projednání předložených podkladů schválila RM odměnu za I. pololetí ředitelce MŠ Bc. Bohumile Šretrové.
Pro 3 Zdržel se hlasování 1

Usnesení č. 4-57/2008
Na základě projednání předložených podkladů schválila RM odměnu za I. pololetí ředitelce MŠ Bc. Marcele Krákorové .
Pro 4 

Usnesení č. 5-57/2008
Na základě projednání předložených podkladů schválila RM odměnu za I. pololetí vedoucí ŠJ Janě Tauchmanové.
Pro 4

Usnesení č. 6-57/2008
V souladu se zákonem 137/2006 Sb. Rada města z došlých nabídek na zakázku „Zhotovení projektu pro stavební povolení – nadstavba a zateplení MŠ Nová v Mníšku pod Brdy“ vybírá nabídku Ing. arch Jana Malouška. Dále RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na projekční činnost v rámci projektu „Rekonstrukce a rozšíření mateřské školy Nová v Mníšku pod Brdy“. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro 4
 

Usnesení č. 7-57/2008
Na základě projednání předložených podkladů schválila RM odměnu za I. pololetí řediteli DD – DPS Janu Danielovi..
Pro 4Vlastimil Kožíšek
místostarosta

Ing. Petr Digrin Ph.D.
starosta
 

Vyvěšeno: 13. 7. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět