Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 46 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 6.2.2008

Usnesení č. 46 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 6.2.2008


 
Usnesení č. 1-46/2008
RM schválila program zasedání rady města č. 46 ze dne 6.2.2008.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 2-46/2008
RM souhlasí s uvolněním rezervního fondu MŠ 9. května na úhradu částky Kč 11.621,- za nákup podlahových krytin.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 3-46/2008
RM schválila znění a uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na byt č. 50 s paní Růženou Součkovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 4-46/2008
RM schvaluje:
- umístění paní Ludmily M., bytem Praha 6 na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy od 7.2. – 30.4.2008,
- umístění paní Hany N., bytem Jindřichův Hradec, na přechodný po byt v DS Mníšek pod Brdy od 1.3. – 31.5.2008,
- umístění paní Anny Z., bytem Ústí nad Orlicí, na přechodný po byt v DS Mníšek pod Brdy od 1.3. – 31.5.2008,
- umístění paní Věry K., bytem Praha 2, na přechodný po byt v DS Mníšek pod Brdy od 1.3. – 31.5.2008,
- umístění Terezie O., bytem Praha 10, na přechodný po byt v DS Mníšek pod Brdy od 1.3. – 31.5.2008.
Hlasování         PRO 5

 
Usnesení č. 5-46/2008
RM souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy pro výkon přestupkové agendy s obcí Trnová a to s platností do 31.12.2010 za odměnu Kč 7.000,-/rok.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 6-46/2008
RM schvaluje znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Nový Knín o výkonu služby Městské policie Mníšek pod Brdy na území města Nový Knín.
RM pověřuje starostu podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 7-46/2008
RM souhlasí s pořádáním akce ZO ČSOP Zvoneček 20.4.2008 – Den Země, od 10:00 do 16:00 hod. na Náměstí F.X.Svobody.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 8-46/2008
RM souhlasí s provedením zdravotního prořezu jednoho kaštanu u lampy VO v ulici 9. května u domu č.p. 533. Prořez bude proveden v k tomu vhodné době.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 9-46/2008
RM vzala na vědomí informaci vedoucí Městské knihovny o nedostatku místa pro knižní fond knihovny a konstatovala, že prostory knihovny budou předmětem dlouhodobého koncepčního řešení.
Hlasování         PRO 5

 
Usnesení č. 10-46/2008
RM schvaluje termín konání zápisu do MŠ Nová – 3.4.2008.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 11-46/2008
RM souhlasí s výjimkou v počtu dětí pro MŠ Nová 499 pro školní rok 2008/2009 a to na počet: 1. třída 25 dětí, 2. třída 25 dětí.
Hlasování         PRO 5

 
Usnesení č. 12-46/2008
RM bere na vědomí Exekuční příkaz Sp. zn. 033 EX 3894/07 -40 a Exekuční příkaz Sp. zn. 033 EX 3894/07-37.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 13-46/2008
RM souhlasí s umístěním stavby RD na pozemku č. parc. 1933 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 14-46/2008
RM bere na vědomí informace z jednání se starosty okolních obcí o přivaděči vody do Mníšku pod Brdy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 15-46/2008
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ozřízení věcného břemene k pozemní komunikaci a o podmínkách stavby a provozu vodovodu a kanalizace v Dobříšské ulici a ulici Na Vrškách, mezi Středočeským krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Kladno, přísp.org. a Městem Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 16-46/2008
RM nesouhlasí s prodejem částí pozemku č. parc. 1316/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM doporučuje pronájem částí pozemku s předkupním právem.
RM  postupuje žádost zastupitelstvu k projednání.
Hlasování         PRO 5 
Usnesení č. 17-46/2008
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MŽP na výměnu oken v ZŠ , výměnu oken v MŠ 9. května a zateplení v MŠ Nová.
Hlasování         PRO 5
 
21:30 odešel pan Kožíšek a paní Štamberková

Usnesení č. 18-46/2008
RM projednala konečný návrh rozpočtu města pro rok 2008 a postupuje jej k projednání finančnímu výboru.
Hlasování         PRO 3
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Zápal v.r.                                                               Ing. Petr Digrin v.r.
člen rady města                                                           starosta
 
 

 

Vyvěšeno: 12. 2. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět