Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 45 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 30.1.2008

Usnesení č. 45 ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy ze dne 30.1.2008

Usnesení č. 1-45/2008
RM schvaluje program RM 30.1.2008
Hlasování        PRO 5

Usnesení č. 2-45/2008
RM souhlasí s umístěním paní Zdislavy Kopecké, bytem Praha 3, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy
Hlasování        PRO 5
 
Usnesení č. 3-45/2008
RM souhlasí s umístěním pana Vladimíra Dukáta, bytem Praha 4, na přechodný pobyt v DS Mníšek pod Brdy¨
Hlasování        PRO 5
 
Usnesení č. 4-45/2008
RM souhlasí s umístěním paní Anežky Vackové, bytem Praha 4, k trvalému pobytu v DS Mníšek pod Brdy
Hlasování        PRO 5
 
Usnesení č. 5-45/2008
RM bere na vědomí výpověď pana Petra Zábranského z nájmu nebytových prostor 6 m2 Skalecké nám. 500, dohodou k 1.3.2008.
Hlasování        PRO 5
 
Usnesení č. 6-45/2008
RM pověřuje tajemnici vypsáním záměru pronajmout nebytové prostory 6m2 v budově DPS-DD Skalecké náměstí 500.
Hlasování        PRO 5
 
Usnesení č. 7-45/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. parc. 348 v k.ú. Mníšek pod Brdy se společností JAROLÍMEK s.r.o..
RM pověřuje starostu jejím podpisem
Hlasování        PRO 5
 
Usnesení č. 8-45/2008
RM nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor v č.p. 17 (po bývalé zelenině) dle žádosti paní DO THI HAO.
Hlasování        PRO 5

 
Usnesení č. 9-45/2008
RM souhlasí s pořádáním akce – orientační závody na horských kolech  9-10.5.2008 - za podmínky zajištění všech potřebných souvisejících povolení, zajištění pořadatelské služby a dodržení pořádku v průběhu akce i po ní, včetně určení kontaktní a zodpovědné osoby za akci.
Hlasování        PRO 5
 
Usnesení č. 10-45/2008
RM souhlasí s ustanovením strážníka Tomáše Baleje a Tomáše Matouška do funkce zbrojíře.
Hlasování        PRO 5

Usnesení č. 11-45/2008
RM souhlasí s proplacením vakcinace strážníků MP proti klíšťové encefalitidě a žloutence.
Hlasování        PRO 5
 
Usnesení č. 12-45/2008
RM souhlasí s tím, aby společnost Kompakt použila znak města Mníšek pod Brdy při výrobě informačního plakátu Řevnice-Černošice-Mníšek pod Brdy.
Hlasování        PRO 5
 
Usnesení č. 13-45/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene pro stavbu PS 744 Stříbrná Lhota, č. st: IE-12-6000365, mezi městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování        PRO 5
 
Usnesení č. 14-45/2008
RM jmenuje Ing. Kazi Jůzovou vedoucí OSMI s platností od 1.2.2008.
Hlasování        PRO 5

Usnesení č. 15-45/2008
RM schvaluje platový výměr vedoucí OSMI Ing. Kazi Jůzové:
Platová třída 11, platový stupeň 7, příplatek za vedení dle § 124 ZP ve výši 5% s platností od 1.2.2008.
Hlasování        PRO 5
 
Usnesení č. 16-45/2008
RM projednala návrh rozpočtu města pro rok 2008 a postupuje jej k projednání finančnímu výboru.
Hlasování        PRO 5

 
Usnesení č. 17-45/2008
RM souhlasí se zahájením jednání s Kovohutěmi HOLDING DT o odkoupení vodojemu.
Hlasování        PRO 5
 
Usnesení 18-45/2008
RM rozhodla o dočasném zastavení provozu knihovny ve Stříbrné Lhotě a to z důvodu, že její provoz v nových prostorách může být zahájen až po kolaudaci budovy.
Hlasování        PRO 5

Usnesení č. 19-45/2008
RM stanovila termín zasedání zastupitelstva na 28.2.2008.
Hlasování        PRO 5
 
Vlastimil Kožíšek                                          Ing. Petr Digrin
místostarosta                                                  starosta

Vyvěšeno: 8. 2. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět