Obsah

Zpět

Usnesení č. 39 ze zasedání Rady města ze dne 31.10.2007

Usnesení č. 39 ze zasedání Rady města ze dne 31.10.2007
 
 
Usnesení č. 1-39/2007
Rada města schvaluje program zasedání RM č. 39
Hlasování:      PRO   5
 
Usnesení č. 2-39/2007
RM nesouhlasí se zařazením pozemku parc. č. 1631 v k.ú. Mníšek pod Brdy do změn územního plánu města č. 5
Hlasování:      PRO   5
 
Usnesení č. 3-39/2007
RM souhlasí s  rozpočtovým opatřením č. 4 a navrhuje zastupitelstvu města v předloženém znění schválit.
Hlasování:      PRO   5
 
Usnesení č. 4-39/2007
RM schvaluje přijetí pana Tomáše Matouška na místo strážníka Městské policie s nástupem od 1.11.2007.
Hlasování:      PRO   5
 
 
 
 
 
 
       Vlastimil Kožíšek                                                     Ing. Petr   Digrin
           místostarosta                                                             starosta

Vyvěšeno: 9. 11. 2007

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět