Obsah

Zpět

Usnesení č. 3 ze zasedání rady města ze 17.12.2014

zde ke stažení

 

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                       místostarostka: Daniela Páterová

          radní: Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                       radní: Bc. Marie Šretrová (omluvena)          

          radní: Ing. Hana Kotoučová (omluvena)                        

                        Hosté:  Lucie Vorlová, Jiřka Romová, Pavla Duchoňova                   

                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková

 

Usnesení č. 1-3/2014

RM schvaluje program 3. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 17.12.2014.

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

  STAROSTA

 

Usnesení č. 2-3/2014

RM souhlasí s podporou a realizací projektu "Děti seniorům, senioři dětem" v prostoru plánovaného parku za Domovem pro seniory Pod Skalkou, a to na pozemcích číslo parcelní 1859/5, 1859/4, 1859/6, 1859/7, 1859/8, 1859/10, 1859/9 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Vznikající návrh bude průběžně a důsledně konzultován s radou města, případně s pověřenou osobou, a finalizovaný předložen radou města do ZM. 

Pro: 3              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D.

  místostarosta                                                            starosta

Vyvěšeno: 17. 12. 2014

Datum sejmutí: 2. 1. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět