Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 3 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 14.12.2010

 
 
ORG
 
Usnesení č. 1-3/2010
RM schvaluje program zasedání dne 14.12.2010
Hlasování         PRO 5
 
OKS
 
Usnesení č. 2-3/2010
Rada města přijala v souladu s ustanovením § 56, odst. 1, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, na vědomí informaci o rezignaci pana Vladimíra Petříka na mandát zastupitele města Mníšek pod Brdy ke dni 2/12/2010 a dále v souladu s § 56, odst. 2 téhož zákona vydává osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Mníšek pod Brdy panu Milanu Vyskočilovi s platností od 3/12/2010.
Hlasování PRO 5
 
 
 
    Jiří Zápal                                                     Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                  radní                                                                   starosta

Vyvěšeno: 21. 12. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět