Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 26 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 11.11.2011

 

Usnesení č. 26 z jednání Rady města
Mníšku pod Brdy,
konaného dne 11.11.2011
 

Přítomni:          starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                       místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                       radní: Milan Vyskočil

                       radní: Aleš Krákora
                       radní: Jiří Zápal

 

Usnesení č. 1-26/2011

RM po představení schvaluje program 26. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 11.11.2011.

Pro: 5                    Proti:    0          Zdrželo se:   0

  

Usnesení č. 2-26/2011

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci s názvem Obnova ulice Na Oboře v Mníšku pod Brdy, registrační číslo 67318 na obnovu majetku – pozemní komunikace – poškozeného výhradně živelnou pohromou v roce 2011.

Pro: 5                    Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

 

             Vlastimil Kožíšek, v.r.                                        Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

                místostarosta                                                          starosta

Vyvěšeno: 16. 11. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět