Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 24 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 19.10.2011

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:00)
                        tajemnice: Věra Landová
 
Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková, OKS
 
Usnesení č. 1-024/2011
RM po představení schvaluje program 24. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 19.10.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 2-024/2011
RM souhlasí se spoluprací s firmou Cliff, s.r.o. v oblasti volnočasových aktivit mládeže a s vypsáním záměru na pronájem plochy předem vybranému zájemci za účelem umístění streetballové konstrukce.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 3-024/2011
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Zápala v 17:00 – přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 4-024/2011
RM bere na vědomí protokol Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a pověřuje vedoucího OKS vypracováním vyjádření.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 5-024/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu a garáže na pozemku p.č. 22/3 k.ú. Stříbrná Lhota a se stavbou elektropřípojky.
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 22/3 na vodovodní a kanalizační řad, za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s napojením pozemku p.č. 22/3 na místní komunikaci na pozemku p.č. 148/7 k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 6-024/2011
RM souhlasí s dokumentací pro územní řízení stavby v lokalitě ,,111“ 6 RD na pozemcích p.č. 49/9, p.č. 49/10, p.č. 50/3, p.č. 6/7, p.č. 50/4, p.č. 51/1, p.č. 51/3, p.č. 51/4, p.č. 51/5, p.č. 69 k.ú. Rymaně, včetně přípojky elektro. Souhlas s připojením pozemků p.č. 49/9, p.č. 49/10, p.č. 50/3 k.ú. Rymaně na vodovodní a kanalizační řad a účelovou komunikaci p.č. 6/7 bude vydán až po podpisu Plánovací smlouvy mezi žadatelem a Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-024/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu a garáže na pozemku p.č. 837/10 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou elektropřípojky.
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 837/10 na vodovodní a kanalizační řad, za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s napojením pozemku p.č. 837/10 na místní komunikaci na pozemku p.č. 2921/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-024/2011
RM nesouhlasí s projektovou dokumentací na akci Vybudování přírodní jezdecké překážkové tréninkové dráhy pro koně na pozemku p.č. 2039/9 k.ú. Mníšek pod Brdy. Záměr není v souladu s ÚPD.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 9-024/2011
RM souhlasí s napojením stavby a budoucího RD na pozemku p.č. 2714/100 k.ú. Mníšek pod Brdy jako budoucí vlastník vodovodního a kanalizačního řadu, v současné době ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o., na vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, provozovaném 1. SčV, a.s.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 10-024/2011
RM trvá na požadavku vůči Pozemkovému fondu ČR na bezúplatný převod pozemku č. parc. 110 v k.ú. MpB z důvodu možného rozšíření komunikace.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-024/2011
RM pověřuje zastupitele Františka Keyře jednáním s JUDr. Matoušem a majiteli okolních nemovitostí ve Stříbrné Lhotě o přístupové cestě.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 12-024/2011
RM souhlasí s povolením pokácení 1 ks břízy na pozemku Města Mníšek pod Brdy p.č. 1866/18 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 13-024/2011
RM souhlasí s povolením pokácení 2 ks břízy 1 ks menšího suchého smrku na pozemku Města Mníšek pod Brdy p.č. 1838/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-024/2011
RM souhlasí s povolením pokácení 1 ks hrušně a 6 ks topolu osiky na pozemku Města Mníšek pod Brdy p.č. 1877/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                          Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                               starosta

Vyvěšeno: 31. 10. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět