Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 22 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 21.9.2011

 Přítomni:         místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal

 

tajemnice: Věra Landová

 

Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková, OKS

 

Omluven starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.

 

Usnesení č. 1-022/2011

RM po představení schvaluje program 22. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 21.9.2011.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 2-022/2011

RM souhlasí se záměrem celkové opravy Sokolovny, budovy č.p. 52 na pozemku č. parc. 325 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Tento záměr je v souladu s platným územním plánem města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Milan Vyskočil                                                Vlastimil Kožíšek                         člen rady                                                      místostarosta                                                                      

Vyvěšeno: 27. 9. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět