Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 108 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 2.6.2010

 

 

      ORG

 

Usnesení č. 1-108/2010

RM po představení schvaluje program 108. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 2.6.2010.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

FO

 

Usnesení č. 2-108/2010

RM  bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 2.6.2010.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-108/2010

RM doporučuje zastupitelstvu města podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít závěrečný účet města, udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

 

Usnesení č. 4-108/2010

RM jmenovala výběrovou komisi pro výběrové řízení na prodej nemovitého majetku obce -
pozemky pod řadové domy v k.ú. Mníšek pod Brdy -  ve složení:

Vlastimil Kožíšek, RNDr. Milan Brabenec, Miloš Navrátil, Věra Landová.

Komise bude zároveň komisí pro otevírání obálek s nabídkami i komisí pro hodnocení nabídek.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-108/2010

RM nevyhovuje žádosti pana Antonína Nechyby o povolení prodloužení hudební produkce při akcích 4.6.2010  a 12.6.2010 po 22.00 hodině. RM trvá na dodržení OZV č. 2/2009.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Jednání ukončeno v 18:30 hod.


 

            Vlastimil Kožíšek, v.r.                                          Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

                místostarosta                                                          starosta

Vyvěšeno: 7. 6. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět