Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 100 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 3.2.2010

Přítomni 4 radní
ORG
 
Usnesení č. 1-100/2010
RM po představení schvaluje program 100. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 3.2.2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-100/2010
RM  bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 3.2.2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-100/2010
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2009
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 4-100/2010
RM schvaluje rozpočet dle Režimu sociálního fondu pro rok 2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-100/2010
RM schvaluje rozdělení zlepšeného HV Školní jídelny Mníšek pod Brdy ve výši Kč 9.232,68 následovně: Fond reprodukce inv. majetku Kč 5.077,97, Fond odměn Kč 1.846,54 a Fond rezervní Kč 2.308,17.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 6-100/2010
RM souhlasí s připojením se Města Mníšek pod Brdy k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky na budovu MÚ dne 10.3.2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 7-100/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 56/1 v k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-100/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 204, 205 a 206/15 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-100/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 84, 85 a 126/2 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-100/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 25 v k.ú. Rymaně na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-100/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1372 a 1373 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Usnesení č. 12-100/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1146 a 1145 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-100/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1147 a 1148 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-100/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 131/2, 131/3, 132/1, 132/2, 132/3 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.2/2008 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-100/2010
RM souhlasí s uzavřením smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků:
Huka Viktor pozemek č. parc. 286/1,
Kubr Václav pozemek č. parc. 290,
Vrbová Alena pozemek č. parc. 314,
Miloš a Jana Janíkovi pozemek č. parc. 315/1,
Jiří a Marie Krejčovi pozemek č. parc. 316/1,
Veselá Hana pozemek č. parc. 317/1,
Hofmanová Jana pozemek č. parc. 319,
Wolfová Libuše pozemek č. parc. 321,
Václav a Ladislava Svobodovi pozemek č. parc. 324,
Václav a Jana Svobodovi pozemek č. parc. 325/1,
Obuškevič Jan pozemek č. parc. 295,
Miklošovičová Matylda pozemek č. parc. 328/1,
Kačenová Sevila pozemek č. parc. 330/1,
Josef a Petra Šimonovských pozemek č. parc. 332,
Skalická Jitka pozemek č. parc. 338,
Baumgartnerová Dana pozemek č. parc. 340,
Michal a Andrea Nejtkovi pozemek č. parc. 333/1,
Václav a Věra Žánovi pozemek č. parc. 335,
Kolářová Iva pozemek č. parc. 342/1,
Veselá Eva pozemek č. parc. 282/22,
Michálková Jarmila pozemek č. parc. 282/9,
Antonín a Jana Sadílkovi pozemek č. parc. 322/1,
Urbanová Patricie pozemek č.parc. 312,
na kterých je budováno kabelové vedení NN Rymaně-Obsiny a pověřuje starostu jejich podpisem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-100/2010
RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby v areálu ÚVR č. parc. 1988/239 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Projekt a vlastní realizaci stavby zajišťuje Energon Dobříš s.r.o. pro investora ČEZ Distribuce a.s.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 17-100/2010
RM souhlasí se zněním dohody p ukončení smluvního vztahu plynoucího ze smlouvy o nájmu ze dne 1.6.2003 mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Šárkou Šebkovou a pověřuje starostu jejím podpisem
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-100/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru sauny mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Kateřinou Tomkovou, bytem Voznice 211, pošta 263 01 Dobříš.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-100/2010
RM souhlasí s přidělením zahrádky v osadě U Rybníčku paní Olšové Jance, bytem Mníšek pod Brdy, 9. května 548.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-100/2010
RM souhlasí se zněním darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Pechouškovou Libuší, bytem Na Madlenkách 989 Mníšek pod Brdy, Ing. Kloboučníkem Františkem, bytem Na Madlenkách 985, Mníšek pod Brdy a Ing. Holubem Jaroslavem, bytem Na Madlenkách 1002, Mníšek pod Brdy a postupuje ji na projednání do zastupitelstva města.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-100/2010
RM souhlasí s prodejem zahrádky č. parc. 2698/13 a zahrádky č. parc. 2698/14 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci Michalovi Kulhánkovi za cenu 400,- Kč za 1m2. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tyto pozemky předem vybranému zájemci.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-100/2010
RM bere na vědomí oznámení ředitele Domova seniorů o havárii kanalizace v suterénu DS a vzniklé škodě na fasádě budovy DS v důsledku extrémního počasí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 23-100/2010
RM schvaluje uvolnění prostředků z rezervního fondu MŠ 9. května na pokrytí záporného hospodářského výsledku ve výši Kč 21.381,--.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 24-100/2010
RM rozhodla, že uvolněné zahrádky v lokalitě Pod Hříštěm nebudou dále nabízeny
k pronájmu
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Příchod pana Zápala- 17:55 přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 25-100/2010
RM souhlasí s dělením pozemku č. parc. 216/1 v k.ú. Stříbrná Lhota podle návrhu geodetky Štěpánky Volné za podmínky, že na dvou oddělených pozemcích o výměře 425 m2 bude možno realizovat pouze stavbu dvojdomku.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 26-100/2010
RM projednala  návrh rozpočtu Města Mníšek pod Brdy pro rok 2010 a postupuje jej k projednání finančnímu výboru .
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Zapsala: Jaroslava Svitálková
 
 
Vlastimil Kožíšek v.r.                                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D.,v.r.
    místostarosta                                                                      starosta
 

Vyvěšeno: 9. 2. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět