Obsah

Zpět

Audiovizuální záznam jednání ZM ze dne 1.3.2017

 

Záznam na youtube

 

https://www.youtube.com/watch?v=IKA4jK2naX0

 

Poučení, upozornění:

Ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy je vysílán on-line přenos za účelem informování veřejnosti o činnosti města a jeho orgánu – zastupitelstva města a průběhu jeho zasedání.

On-line přenos je následně formou videozáznamu dostupný v archivu na internetových stránkách města – www.mnisek.cz a uchován tak pro jeho pozdější zhlédnutí.

Pokud kdokoliv zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ve videozáznamu je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /ZOOÚ/.

 

Vyvěšeno: 13. 3. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět